EN

PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 - Informace o předmětu

SZ6040 Učitelská praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Andrášik (pomocník)
Mgr. Olga Bobrzyková (pomocník)
Barbora Bočková (pomocník)
PhDr. Mgr. Monika Bortlíková (pomocník)
Mgr. Jarmila Bradová (pomocník)
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D. (pomocník)
Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková (pomocník)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (pomocník)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (pomocník)
Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Chocholatá (pomocník)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (pomocník)
PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavla Marečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Nováková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Ovčáčková (pomocník)
Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Karel Picka (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil (pomocník)
PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (pomocník)
Mgr. Hana Svobodová (pomocník)
Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (pomocník)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (pomocník)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marek Trávníček (pomocník)
PhDr. Mgr. Jan Viktorin (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (pomocník)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Vybíral (pomocník)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6640 Teaching Practice 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb. V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Předmět je úzce provázaný se Seminářem k učitelské praxi, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi v malé skupině studentů. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin na přípravu vlastní výuky a pomoc při práci s cvičným učitelem (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.). Výstupy z učení: Po absolvování předmětu student: • má reálnou představu o tom, co obnáší plánování, realizace a reflexe vlastní výuky • má přehled o všech každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových); • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána • náslechy ve výuce cvičných učitelů (dle možností školy); • vlastní výuka – 8 hodin (dvouoborový student vyučuje 4 hodiny z každého oboru); • výuka v tandemu – 8 hodin (dvouoborový student vyučuje 4 hodiny z každého oboru).
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením cvičného učitele; • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství; • individuální konzultace.
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem; • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje.
Informace učitele
Každý student si tento předmět zapisuje během studia 1x - spolu s předmětem Seminář k učitelské praxi 1. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k četnosti výuky: Praxe trvá 10 týdnů. Celkem jde o 60 hodin praxe, z toho 40 hodin přímo ve škole.
Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU a SVV2S.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ6040