SZ7BP_1AB1 Angličtina pro pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dvořáková (přednášející)
Mgr. Radka Mlýnková (přednášející)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (cvičící)
Christopher Williams, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Dita Trčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
CJV_AJA2 Entrance test A2 || CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJ
A pass in CJV_AJA2 – Entrance test A2 - English. (Úspěšně absolvovaný předmět CJV_AJA2 – Vstupní test A2 - AJ.) The course is designed for students who are at least at the A2 level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vyžaduje se úspěšné absolvování vstupního test CJV_AJA2. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory
předmět má 62 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to help students achieve B1 level knowledge of English by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) within the given level. The course also intends to introduce and enhance academic vocabulary and skills (writing a proposal of cooperation, giving a poster presentation, etc.).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at A2+ level of the CEFR; - understand written LSP texts at A2+ level of the CEFR; - produce a formal email; - successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at A2+ level of the CEFR; - give a poster presentation; - use selected specialist terminology in a natural, accurate way; - show a good command of selected grammar structures at A2+ level of the CEFR.
Osnova
 • In-class topics: 1) Education in the Czech Republic 2) Educational systems in different countries 3) Writing academic and professional emails 4) Tertiary education 5) Alternative schools and teaching methods 6) Introduction to special education Grammar topics: 1) Present simple x continuous 2) Past simple x Past continuous 3) Present perfect 4) Expressing future 5) Revision of tenses 6) Word order 7) Adjectives – comparatives x superlatives 8) Adjectives x adverbs
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials available in the IS.
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0194315193. info
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • OXENDEN, Clive. New English File - Intermediate. 2011. ISBN 978-0-19-451910-6. info
 • Cambridge advanced learner's dictionary. Edited by Melisa Good. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University, 2008. xiv, 1699. ISBN 9780521674683. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes. Activities developing students' awareness of language skills and systems within B1 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only 2 lessons can be missed), homework set in classes, active participation 2) Poster presentation (10 points) 3) Mid-term test (20 points) 4) Email proposal of cooperation (10 points) 5) Credit test (40 points). Only students who complete all assignments can sit the final test. Pass mark: 65% (52 points out of 80).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení. Jazykový kurz není určen pro začátečníky.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.