TI0003 3D tisk a 3D modelování ve vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. + samostatné projekty. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( PdF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy tvorby 3D grafiky a jejího zobrazení; 2. tvořit 3D objekty pomocí různých technik modelování; 3. osvětlit, nanést materiály a základní textury; 4. vysvětlit principy 3D tiskáren a jejich využití ve vzdělávání 5. modelovat a připravovat objekty vhodné pro 3D tisk 6. 3D tisknout a řešit možné problémy při tisku 7. Zhodnotit dostupné zdroje modelů a lekcí pro 3D tisk a vytvářet samostatně materiály pro využití 3D tisku ve vzdělávání
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit principy tvorby 3D grafiky a jejího zobrazení; 2. tvořit 3D objekty pomocí různých technik modelování; 3. osvětlit, nanést materiály a základní textury; 4. vysvětlit principy 3D tiskáren a jejich využití ve vzdělávání 5. modelovat a připravovat objekty vhodné pro 3D tisk 6. 3D tisknout a řešit možné problémy při tisku 7. Zhodnotit dostupné zdroje modelů a lekcí pro 3D tisk a vytvářet samostatně materiály pro využití 3D tisku ve vzdělávání
Osnova
  • 1. Teoretická východiska a úvod do 3D modelování. 2. Ovládání vybraných 3D aplikací a prostředí. 3. Základní modelování z primitiv, polygonů, křivky 4. Materiály, osvětlení, rendering, export 5. Principy 3D tiskáren 6. Přívata modelů k tisku a slicer 7. Tisk a možné problémy 8. projekty
Literatura
  • Cinema 4D R13 cookbookelevate your art to the fourth dimension with Cinema 4D. Edited by Michael Szabo. Birmingham: Packt Pub., 2012. iv, 498 p. ISBN 9781849691871. info
Výukové metody
cvičení, samostatná práce, projekty
Metody hodnocení
Zpracování samostatného projektu z oblasti 3D grafiky Zpracování samostatného projektu z oblasti 3D tisku
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/
Předmět je realizován následovně: část semestru probíhá prezenční výuka s přehledem možností a využití 3D tisku a 3D grafiky a část semestru samostatné kontrolované projekty studentů. Předmět má online podporu v podobě kurzu v moodle.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.