VZkM33 Podpora psychického zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jeho cílem je přiblížit studentům oblast psychologie zdraví, týkající se podpory duševního zdraví a prevence nemocí, seznámit studenty s konkrétními účinnými metodami podpory psychického zdraví, a to jak teoreticky, tak – v rámci sebezkušenostního pojetí – prakticky
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- chápe protektivní i rizikové faktory psychického zdraví, a to ve vztazích a souvislostech,
- je schopen nabyté znalosti aplikovat v oblasti problematiky podpory psychického zdraví a prevence psychických onemocnění.
Osnova
 • Obsah semináře:
 • 1. Psychologie zdraví, základní pojmy.
 • 2. Protektivní a rizikové faktory duševního zdraví.
 • 3. Různé teoretické přístupy k možnostem podpory zdraví psychiky.
 • 4. Psychoterapie - různé psychoterapeutické směry - základní přehled.
 • 5. Pojem osobnostní změna - z různých hledisek.
 • 6. Účinné faktory podpory psychického zdraví.
 • 7. Metody podpory psychického zdraví I.
 • 8. Metody podpory psychického zdraví II.
 • 9. Metody podpory psychického zdraví III.
 • 10. "Flow-fenomen", inspirativní pojem v rámci koncepce podpory zdraví.
 • 11. Význam sebereflexe, sebepoznávání 12. Některé metody zaměřené na sebepoznávání.
Literatura
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 283 s. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání druhé. Praha: Portál, 2003. 279 stran. ISBN 8071787744. info
Výukové metody
Studenti si na začátku semestru volí způsob absolvování výuky; jedním je průběžná seminární práce, druhým aktivní účast ve skupině, zaměřené na metody podpory psychického zdraví.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je buď odevzdání seminární práce, zaměřené na vybraný aspekt podpory psychického zdraví (zadání a instrukce - viz "Informace učitele"), nebo aktivní účast v jednom pátečním sebezkušenostním výukovém bloku, zaměřeném na konkrétní metody podpory zdraví.
Informace učitele
Témata k seminárnímu úkolu (esej v rozsahu 2-3 normostrany): (1) Protektivní faktory zdraví psychiky (2) Podpora psychického zdraví učitelů a prevence syndromu vyhoření (3) Význam relaxace pro podporu zdraví psychiky (4) Význam sebepoznání pro duševní zdraví (5) Možnosti zvyšování psychické odolnosti (resilience) (6) Jóga a její účinky na psychiku (7) Alternativní přístupy v podpoře psychického zdraví (8) ... vlastní téma (po konzultaci s vyučující)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VZkM33