VZpB43 Výživa člověka

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 11:00–11:50 učebna 27
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VZpB43/01: St 9:00–10:50 učebna 27, L. Mužíková
Předpoklady
VzpB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu je schopen student porozumět, vysvětlit a v praxi aplikovat základní poznatky z oblasti výživy člověka. Základní výživová doporučení dokáže uplatnit v teoretické i praktické rovině vždy s přihlédnutím k individuálním potřebám daného člověka.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student chápe základní výživová doporučení odvozená od fyziologických potřeb lidského organismu; aktivně aplikuje výživová doporučení a základní hygienické a technologické postupy při přípravě pokrmů; chápe energetickou bilanci, energetický příjem a výdej; definuje bazální metabolismus a energetické nároky organismu vzhledem k pohlaví, věku, fyzické aktivitě a zdravotnímu stavu; definuje důležité vitaminy, minerální a stopové prvky ve výživě; vysvětlí specifika výživy v průběhu ontogenetického vývoje (novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescent).
Osnova
  • 1. Význam výživy. Základní složky výživy. 2. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy. 3. Energetická bilance. Energetický příjem a výdej. Bazální metabolismus, energetické nároky organismu vzhledem k pohlaví, věku, fyzické aktivitě a zdravotnímu stavu. 4. Metabolismus základních živin (sacharidy, bílkoviny, tuky). 5. Vitaminy – rozdělení, zdroj, vstřebávání, význam pro organismus, rizikové faktory. Minerální a stopové prvky ve výživě. 6. Regulace vody v těle a pitný režim. 7. Výživová doporučení. Aktuální problematika zdravého způsobu stravování. Výživový stav v ČR. 8. Nadměrný, snížený příjem potravy a jeho vliv na zdravotní stav. Poruchy přijmu potravy. Mentální anorexie, mentální bulimie. Dietování. Nadváha a obezita. 9. Potravinové alergie a dietní režimy u vybraných druhů onemocnění (diabetes mellitus, celiakie, fenylketonurie aj.) 10. Bezpečnost potravin. Alimentární nákazy. 11. Výživa v průběhu ontogenetického vývoje (novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescent). 12. Alternativní způsoby stravování. Stravovací zvyklosti vybraných skupin obyvatelstva (např. z hlediska geografického a náboženského.)
Literatura
  • Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole : příručka pro učitele. Edited by Vladislav Mužík. Brno: Paido, 2007. 150 stran. ISBN 9788073151560. info
  • BLATTNÁ, Jarmila. Výživa na začátku 21. století, aneb, O výživě aktuálně a se zárukou. Praha: Nadace NutriVIT, 2005. 79 s. ISBN 8023962027. info
  • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
  • KRCH, František David. Poruchy přijmu potravy : vymezení a terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 238 s. ISBN 8071696277. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou zpracovány formou prezentací a doplněné odkazy na doporučenou studijní literaturu a internetové zdroje. Dílčí témata cvičení jsou prezentována pomocí didaktických prostředků a pomůcek. Technologie přípravy pokrmů probíhá jako praktické cvičení a je realizováno v odborné učebně.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace zadaných seminárních úkolů, aktivní účast v praktickém cvičení, závěrečný znalostní test, odborná rozprava nad aktuálními otázkami výživy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/VZpB43