YSPk02 Alternativní a augmentativní komunikace u dětí předškolního věku

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YSPk02/01: Pá 4. 12. 8:00–13:50 učebna 5, B. Chleboradová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou alternativní a augmentativní komunikace a cílovou skupinou uživatelů se zřetelem k dětem předškolního věku. Prezentována bude charakteristika komunikačních systémů užívaných v naší i zahraniční praxi, včetně problematiky výběru vhodného komunikačního systému.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - má přehled o možnostech využití systémů AAK a jejich klasifikaci, systémech užívaných v naší praxi; · zná principy komunikace prostřednictvím systémů AAK, facilitačních technikách; · zná principy využití AAK jako prostředku rozvoje komunikační schopnosti dětí předškolního věku; · orientuje se v oblastech, které je třeba zhodnotit při výběru vhodného komunikačního systému.
Osnova
 • Vymezení problematiky AAK, dělení a klasifikace systémů. · Charakteristika a cílová skupina uživatelů. · Komunikační pas a jeho tvorba. · Charakteristika a využití systémů – piktogramy, komunikační deník a tabulka. · Charakteristika a využití systému – Znak do řeči. · Charakteristika a využití systémů VOKS. · Charakteristika a využití systémů – sociální a globální čtení. · Technické pomůcky a software užívaný v oblasti alternativní a augmentativní komunikace. · Případové studie – ukázky aplikace systémů AAK u dětí. · Problematika výběru vhodného komunikačního systému. · Techniky facilitace – komunikace s uživatelem AAK. · Koncepce pomůcek AAK – komunikační deníky a tabulky apod. Prezentace pomůcek, diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • BOČKOVÁ, Barbora. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3. URL info
  doporučená literatura
 • ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026207160. info
 • JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 9788021051867. info
  neurčeno
 • Další tituly a studijní materiály budou prezentovány ve výuce
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení
Metody hodnocení
1. Písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí testu je 75 % správných odpovědí) 2. Rozprava spojená s prezentací vytvořené AAK pomůcky.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YSPk02