Ze0123 Zahraniční terénní praxe - Evropa

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.6. 6 dní. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0123/01: St 29. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Pá 1. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, So 2. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Ne 3. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, E. Hofmann
Ze0123/02: St 29. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Pá 1. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, So 2. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Ne 3. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, D. Mísařová
Ze0123/03: St 29. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 9. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Pá 1. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, So 2. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, Ne 3. 10. 8:00–16:50 kancelář vyučujícího, H. Svobodová
Předpoklady
Preconditions are represented by good knowledge from geographical sciences.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course is conceived as a demonstration of fieldwork in model regions (macro-regions) of Europe. The goal of this course is to demonstrate the selected region of the Earth in its natural, economic and social context, and given its history and the current political situation. Students prepare in advance selected topics related to the visited region, so that together cover the entire spectrum of geographic issues. Students will understand the situation in the visited region can organize a similar event for their future students for the workplace. They can deal with people in a foreign language in the region with regard to its peculiarities.
Výstupy z učení
After a course of instruction the student will be able to: - Define a model territory through geographic and cartographic methods. - Use the information in other geographic objects. - Use geographic synthesis in practice. - Interpret knowledge through analytical thinking. - Describe the spatial distribution of socio-economic activities in the model region in relation to the natural conditions of this region. - Demonstrate knowledge of the region through the final presentation. - Evaluate the formulation of expected outcomes in the Framework educational program and subsequent possible use in the classroom.
Osnova
 • - Preparation of foreign field work - organizational principles, security, contents, route. - Development of support materials - finding, division of topics, processing and presentation. - The division of tasks during field work. - Implementation of a foreign field practice. - Drafting of individual reports from foreign experience. - Creating a joint presentation and its publication.
Literatura
  povinná literatura
 • Mapa makroregionu (regionu, státu) podle místa konání praxe.
 • Školní atlas světa. Praha: Kartografie, a.s., 2014. 176 s.
 • HOFMANN, Eduard, Pavel KORVAS a Petr POLÁČEK. Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. 23 s. info
 • KRÁL, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 8020006842. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 110 s. ISBN 978-80-210-9246-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019. Čítárna Munispace info
  doporučená literatura
 • BINGHAM, Jane, Fiona CHANDLER a Sam TAPLIN. Ilustrovaná encyklopedie historie světa s internetovými odkazy : pravěk, starověk, středověk, novověk. Translated by Renáta Janů - Romana Kempná - Kamila Šírová-Motyčková. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003. 414 s. ISBN 8072007793. info
 • Regions and regionalism in Europe. Edited by Michael Keating. Northhampton, MA: Edward Elgar Pub., 2004. xv, 692. ISBN 1843761270. info
 • DE BLIJ, Harm Jan a Alexander B. MURPHY. Human geography :culture, society, and space. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xii, 508,. ISBN 0-471-35595-X. info
Výukové metody
Lecture is gioing in blocks 1 per semester in the form of personal involvement in the international field practice for the coordination of activities of the responsible teacher. Students provide partial entrusted the organization, performance and educational tasks (incl. Presentations treated subjects). Credit is awarded based on the presentation topic and processed reports from practice.
Metody hodnocení
- Processing of Excersices. - Processing case study - field plan. - Active presentation of field plan.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Use in elementary school curriculum. The subject falls primarily into the educational field "Man and Nature", the educational field "Geography". The subject concerns expected outcomes of the thematic units a) Europe and the world, b) people around us, c) man in society, d) man state and economy, e) geographic information, data sources, cartography and topography and f) natural image of the Earth. Cross-curricular topics: environmental education, thinking education in European and global contexts. Cross-curricular links: history, natural history, civics
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0123