SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Ivan Holý (přednášející)
Garance
PhDr. Ivan Holý
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Marie Baráčková
Rozvrh
St 17:05–17:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 102 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do sociologie seznamuje posluchače, kteří si předmět zvolí, s vývojem, teoriemi, metodami sociologie, ale hlavně se základními sociologickými pojmy.
Osnova
  • Seznámení s předmětem. Teorie, metody, oborové sociologiePočátky sociologie a její vývojNovodobá sociologieČlověk jako sociální bytostKultura a civilizaceSociální komunikaceZměny ve společnostiOčekávané chování a jednání vzhledem k sociálnímu statusuMoc ve společnostiInstituce a organizaceSociální skupinySubkulturySociální patologie a deviace
Literatura
  • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
  • Velký sociologický slovník. Sv. 1, A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-11. info
  • Velký sociologický slovník. Sv. II, P-Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-310-52. info
  • Sociologický slovník. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0. info
  • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
  • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
  • MONTOUSSÉ, Marc a Gilles RENOUARD. Přehled sociologie. Edited by Jan Keller, Translated by Kateřina Dohnalová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 335 s. ISBN 8071789763. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.