SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivan Holý (přednášející)
Garance
PhDr. Ivan Holý
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Marie Baráčková
Rozvrh
Út 8:50–9:35 učebna 35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 103 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do sociologie seznamuje posluchače, kteří si předmět zvolí s vývojem, teoriemi, metodami, ale hlavně se základními sociologickými pojmy.
Osnova
  • Seznámení s předmětem Teorie a metody Pojmosloví a oborové sociologie Počátky sociologie a její vývoj Novodobá sociologie Člověk jako sociální bytost Kultura a civilizace Sociální komunikace Status a role Moc ve společnosti Instituce a organizace Sociální skupiny Potřeby, zájmy a postoje Sociální patologie a deviace
Literatura
  • Holý, I., Úvod do sociologie, Brno: PdF MU, 2005
  • Giddens, A., Sociologie, Praha: 1999
  • Velký sociologický slovník, Praha: Karolinum, 1996
  • Keller, J., Úvod do sociologie, Praha: SLON, 1992
  • Jandourek, J., Sociologický slovník. Praha: 2001
Metody hodnocení
Přednáška, kolokvium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.