SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Hons (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeněk Hons
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 7:30–8:15 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu je podat studentům základní informace o sociologii jako samostatné společenské vědě, předmětu zkoumání, hlavních sociologických teoriích, výzkumech, osobnostech i praktickém uplatnění. Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít sociologické informace ve své pedagogické praxi, pracovat se sociologickými pojmy a literaturou, využívat informace k vysvětlení sociologie jako praktické vědy a jejího významu pro praktický život.
Osnova
  • Seznámení s předmětem sociologie Společnost Socializace Sociální komunikace Sociální procesy Status a role Hodnoty a normy Struktura moci Sociální instituce a organizace Sociální skupiny Sociální potřeby, zájmy a postoje Životní styl Sociální patologie
Literatura
  • Holý, I., Úvod do sociologie (skripta), Brno: PdF, MU 2005
  • Giddens, A., Sociologie, Praha: 1999
  • Renouar - Montousse, M., Přehled sociologie, Praha: 2005
  • Keller, J., Úvod do sociologie, Praha: SLON, 1992
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška, písemný test. Úspěšnost 70 %.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.