RJ2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Pelcová
Rozvrh
Út 8:50–9:35 Ruské centrum
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí ruského jazyka za 1. ročník oborového mgr studia RJaL.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na rozvíjení základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
  • Do obsahové části předmětu byla zařazena aktuální konverzační témata:
  • Příroda
  • Zvířata
  • Rostliny
Literatura
  • Aktuální texty z ruskojazyčného internetu
  • STAROVOJTOVA, I.A. Russkij jazyk kak inostrannyj. Nauka: Moskva, 2007. ISBN 978-5-02-033112-9.
  • GLAZUNOVA, O.I. Davajtě govoriť po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
  • MRHÁČOVÁ, E. a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díly I. A,B, II. A,B, III. A,B, 1986-1989. R 802134.
  • DOLEŽELOVÁ, Eva a Renée GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : (s klíčem). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 79 stran. ISBN 802101881X. info
Metody hodnocení
Docházka 90% (toleruje se 1 neúčast). Docházka je povinná i pro ty studenty, kteří mají předmět zapsaný jako opakovaný. Volná komunikace s vyučující.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je završujícím předmětem pro praktickou znalost ruského jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Poznámka k periodicitě výuky: pouze pro opakující studenty.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.