RJ2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí ruského jazyka za 1. ročník oborového mgr studia RJaL.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na rozvíjení základních komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci konverzačních témat. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky. Písemný projev je pravidelně procvičován a kontrolován na řadě dílčích písemných prací.
Osnova
  • Do obsahové části předmětu byla zařazena aktuální konverzační témata:
  • Příroda
  • Zvířata
  • Rostliny
Literatura
  • DOLEŽELOVÁ, Eva a Renée GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : (s klíčem). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 79 stran. ISBN 802101881X. info
  • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
  • STAROVOJTOVA, I.A. Russkij jazyk kak inostrannyj. Nauka: Moskva, 2007. ISBN 978-5-02-033112-9.
  • Aktuální texty z ruskojazyčného internetu
  • KRJUČKOVA, Marianna Lvovna a Eva MRHAČOVA. Praktičeskij kurs russkogo jazyka : učebnik dlja studentov z kursa pedagogičeskich i filosofskich fakult'etov ČSR. Tom 3, Část A. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, 1989. 311 s. info
  • MRHAČOVÁ, Eva. Praktická cvičení z ruského jazyka. D. 2, Část B. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1988. 297 s. info
Výukové metody
Seminář. Docházka 90% (toleruje se 1 neúčast). Docházka je povinná i pro ty studenty, kteří mají předmět zapsaný jako opakovaný.
Metody hodnocení
Zápočet. Pravidelná příprava k hodině a plnění zadaných úkolů, doporučuji poslech v ruském jazyce, čtení ruskojazyčných textů a nácvik správné výslovnosti.Volná komunikace s vyučující.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je završujícím předmětem pro praktickou znalost ruského jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Poznámka k periodicitě výuky: pouze pro opakující studenty.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.