RJ2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_PJC4/01: Pá 13. 3. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 20. 3. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 27. 3. 9:20–11:00 respirium (5. nadzemní podlaží), O. Truhlářová
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí ruského jazyka za 1. ročník oborového magisterského studia RJaL.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zdokonalování ústního a písemného projevu studentů po stránce lexikální i gramatické. Na konci tohoto kurzu bude student schopen konverzovat na probraná témata; vyjadřovat své názory s použitím nové slovní zásoby; aplikovat gramatické a stylistické znalosti ruského jazyka v psaném i ústním projevu.
Osnova
  • Do obsahové části předmětu byla zařazena aktuální konverzační témata:
  • Rodina a mezilidské vztahy
  • Práce v dnešní době. Povolání
  • Současná společnost a její problémy
Literatura
  • DOLEŽELOVÁ, Eva a Renée GRENAROVÁ. Překladová cvičení z ruského tvarosloví : (s klíčem). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 79 stran. ISBN 802101881X. info
  • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
  • LOBANOVA, Natalija Andrejevna a Eva MRHAČOVÁ. Praktičeskij kurs russkogo jazyka : učebnik dlja studentov z kursa pedagogičeskich i filosofskich fakult'etov ČSR. Tom 3, Část B. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, 1989. 331 s. info
  • Aktuální texty z ruskojazyčného internetu
  • STAROVOJTOVA, I.A. Russkij jazyk kak inostrannyj. Nauka: Moskva, 2007. ISBN 978-5-02-033112-9.
  • KRJUČKOVA, Marianna Lvovna a Eva MRHAČOVA. Praktičeskij kurs russkogo jazyka : učebnik dlja studentov z kursa pedagogičeskich i filosofskich fakult'etov ČSR. Tom 3, Část A. 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, 1989. 311 s. info
Výukové metody
Seminář. Diskuse, prezentace, individuální práce a skupinové projekty.
Metody hodnocení
Aktivní práce v semináři, plnění zadaných úkolů, samostatná práce s tiskem a Internetem, doporučuje se poslech a čtení v ruském jazyce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: pouze pro opakující studenty.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.