EN

PdF:SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1 - Informace o předmětu

SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Gabriela Štěpánová (cvičící)
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Fouček (cvičící)
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kučera (cvičící)
Mgr. Josef Moravec (cvičící)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Hyprová
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Hyprová
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_DTI1/01: každou lichou středu 18:00–19:40 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/02: každé liché pondělí 10:40–12:20 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/04: každé liché pondělí 15:15–16:55 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/05: každou lichou středu 16:10–17:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/06: každý lichý čtvrtek 15:15–16:55 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/07: každou lichou středu 13:25–15:05 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/08: každou lichou středu 9:45–11:25 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/09: každé liché úterý 10:40–12:20 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/10: každé liché úterý 13:25–15:05 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/11: každé liché úterý 16:10–17:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/14: každé sudé pondělí 10:40–12:20 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/16: každé sudé pondělí 15:15–16:55 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/17: každou sudou středu 16:10–17:50 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/18: každý sudý čtvrtek 15:15–16:55 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/19: každou sudou středu 13:25–15:05 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/20: každou sudou středu 9:45–11:25 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/21: každé sudé úterý 10:40–12:20 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/22: každé sudé úterý 13:25–15:05 učebna 28, G. Štěpánová
SZ7BP_DTI1/23: každé sudé úterý 16:10–17:50 učebna 28, G. Štěpánová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/1000, pouze zareg.: 0/1000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1000
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
rozumět základní odborné terminologii z oblasti informačních a komunikačních technologií;
umět vyhledávat informace na Internetu;
umět stahovat, editovat a konvertovat obrázky;
být schopný stahovat video z video serverů;
editovat video a zvuk, exportovat do různých formátů;
umět pracovat v textovém editoru, zvládat psaní výukového textu s dodržením zadaných formálních úprav;
používat automatizované postupy při tvorbě výukových textů, odkazy a záložky, správně citovat použité prameny;
umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci;
být schopný konverze dokumentů a prezentací do formátů vhodných pro publikování na web;
Osnova
 • 1. Využití textových editorů pro tvorbu výukových materiálů (internetový text, citace, hromadná korespondence, hyperlinky, vlastní styly, generování obsahu, zalomení stránky a titulek pod obrázkem);
 • 2. Konverze do různých formátů (pdf, swf);
 • 3. Práce s obrázky;
 • 4. Práce s obrázky ve PhotoFiltre Studio (stažení, instalace, oříznutí obrázku, velikost obrázku, konverze do různých formátů);
 • 5. Stahování videa z internetu (stažení videa z YouTube, konverze videa do MP3);
 • 6. Přehrávání videa staženého z internetu ve FLV Player;
 • 7. Úprava videa a zvuku (import videa, střih a vložení titulků, export filmu;
 • 8. Stažení hudby z internetu;
 • 9. Výukové prezentace (Microsoft Office PowerPoint 2007, vložení videa, vložení zvuku, vložení tlačítek, tvorba a vložení pozadí);
 • 10. Komprimace (zabalení) souborů (základní komprimace/dekomprimace souborů ve Windows, ve WinRAR, v Total Commander);
Literatura
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
Výukové metody
praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání
Metody hodnocení
V průběhu semestru jsou studenti kontrolováni jak plní dané úkoly.
Studenti průběžně splní 2 testy a obhájí projekt.
Navazující předměty
Informace učitele
http://elmood.ped.muni.cz
Studenti studují podle přesného harmonogramu ze studijních materiálů uvedených v interaktivní osnově. Studijní materiály se skládají z velkého množství výukových animací a jsou doplněny řadou řešených příkladů, které slouží jako autokorektivní testy pro ověření, zda student probírané učivo správně pochopil a dobře nastudoval.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.