MSBP_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - NJ

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MSBP_NFF2/01: St 11:10–12:50 učebna 57, A. Kovářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých konsonantů a asimilačních jevů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Důraz je kladen na osvojení zásad správné německé výslovnosti a zvládnutí metodiky odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Tato metodika bude cíleně zaměřena na práci s dětmi v předškolním věku. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Konsonanten zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Osnova
  • 1. Charakteristika artikulačních jevů suprasegmentální roviny německého jazyka. 2. Práce s textem z fonetického hlediska. 3. Metodika odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. 4. Metodika výuky výslovnosti německého jazyka dětí v předškolním věku. 5. Sestavení materiálové sbírky pro nácvik správné výslovnosti v rané výuce německého jazyka (říkadla, písničky, obrázky apod.).
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. Brno: Nová škola, 1999. 58 stran. ISBN 808560745X. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých konsonantů, asimilace a suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny. Specifickou součástí výuky je vypracování vlastního fonetického slovníku. Seminar;
Metody hodnocení
Ústní zkouška; přednes krátkého německého textu, zvládnutí zásad správné německé výslovnosti. Mündliche Prüfung; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Při zkoušce předloží posluchači vlastní vypracovaný fonetický slovník. Bei der Prüfung legen die Studenten ihr eigenes phonetisches Vokalbelheft vor.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.