MSBP_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - NJ

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13:55–15:35 učebna 34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování semináře budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých konsonantů a asimilačních jevů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Důraz je kladen na osvojení zásad správné německé výslovnosti a zvládnutí metodiky odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Tato metodika bude cíleně zaměřena na práci s dětmi v předškolním věku. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Konsonanten zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Student je schopen definovat základní pojmy z oblasti suprasegmentální roviny německého jazyka Ovládá metody k odstraňování výslovnostních chyb dětí v předškolním věku. Ovládat standardní německou výslovnost, aby byl dobrým vzorem pro děti v období, kdy jsou vnímavé k fonetické rovině tohoto cizího jazyka. Der Student kann Grundbegriffe auf dem Gebiet der suprasegmentalen Ebene der deutschen Sprache definieren. Er beherrscht die Methodik zur Behebung der Aussprachefehler bei den Kindern im Vorschulalter. Er beherrscht die deutsche Standardaussprache, um ein gutes Beispiel für die Kinder zu sein in dem Alter, wo sie für die phonetische Ebene der Sprache besonders aufnahmefähig sind.
Osnova
  • 1. Charakteristika artikulačních jevů suprasegmentální roviny německého jazyka. 2. Práce s textem z fonetického hlediska. 3. Metodika odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. 4. Metodika výuky výslovnosti německého jazyka dětí v předškolním věku. 5. Sestavení materiálové sbírky pro nácvik správné výslovnosti v rané výuce německého jazyka (říkadla, písničky, obrázky apod.).
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých konsonantů, asimilace a suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny.
Metody hodnocení
Ústní zkouška; přednes krátkého německého textu, zvládnutí zásad správné německé výslovnosti. Mündliche Prüfung; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se vyučuje jako NJ020 Fonetika němčiny 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/MSBP_NFF2