SP6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student si rozšíří profesní kompetence, zdokonalí zkušenosti z asistentské práce, kooperuje s učitelem a dalšími odbornými pracovníky při plánování a realizaci výuky. Student dále propojuje teoretické poznatky z oblasti pedagogické teorie s praktickými zkušenostmi, reflektuje svoji zkušenost ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
  • - přímá speciálněpedagogická činnost pod supervizí tutora; - pomoc s administrativními úkony; - participace na školních projektech a akcích; - vedení pedagogického deníku; - reflexe speciálněpedagogických činností s tutorem praxe.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 8071780707. info
Výukové metody
diskuse, reflexe zkušeností s tutorem, výuka
Metody hodnocení
aktivní účast, hodnocení praxe
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti jednooborové SP: SPZP, SPAN, SPPU.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.