SZ6061 Aktivizující výukové metody

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6061/01: Čt 13:00–14:50 učebna 42, J. Kratochvílová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 59 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu:
• Poskytnout studentům ucelený teoretický přehled výukových metod.
• Porozumět jejich významu a místu v procesu výuky a dopadu na učení žáka.
• Nabídnout praktickou zkušenost a vytvořit dovednost aktivizující metody používat.
• Vést studenty k vlastní promyšlené přípravě na vyučování a k aplikaci v praxi.
• Reflektovat vlastní výuku, analyzovat vhodnost použitých metod z pohledu didaktického, osobnostního a sociálního, hledat alternativní postupy.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
• Porozumí problematice koncipování výuky a jednotlivým krokům procesu výuky.
• Analyzuje vazby mezi hlavními prvky procesu výuky.
• Kriticky posoudí vhodnost metody z pohledu učebního stylu žáka, vyučovacího stylu učitele a obsahu učiva.
• Vyjmenuje a popíše výukové metody, klasifikuje je z různých pohledů.
• Aplikuje ve vlastní praxi zvolený metodický postup v souladu s obsahem výuky a učebním stylem žáka.
• Ověřuje vhodnost výběru výukové metody ve vlastní praxi.
• V procesu reflexe zvažuje dopad zvolené metody na žákovo učení a hledá alternativní postupy pro další kroky ve vlastní výuce.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • I. Teoretická východiska
 • 1. Koncepce a proces výuky.
 • 2. Pojetí výukové metody ve vyučování a učení.
 • 3. Klasifikace a volba metody.
 • 4. Vztah metody k obsahu učiva.
 • II. Aktivizující výukové metody
 • 1. Metody diskusní.
 • 2. Metody řešení problémů.
 • 3. Metody dramatické výchovy.
 • 4. Metody osobnostně sociální výchovy.
 • 5. Metody kritického myšlení.
 • 6. Skupinová a kooperativní výuka.
 • 7. Projektová výuka.
 • III. Aplikace metody ve vlastní praxi a hledání alternativ
Literatura
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Učitel a aktivizující metody. In Aktivizující metody v práci učitele na ZŠ. 2011. info
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Doplňující informace:
Podmínky k úspěšnému ukončení předmětu:
1) aktivní účast na semináři,
2) písemná příprava metod do výuky, realizace ve vlastní praxi, prezentace,
3) písemná sebereflexe

Kritéria hodnocení a sebehodnocení:
• Analyzuji vazby mezi hlavními prvky procesu výuky
• Definuji cíle ve všech rovinách rozvoje osobnosti žáka.
• Naplánuji metodický postup souladu s cíli výuky.
• Aplikuji metodický postup při realizaci vlastní výuky.
• Adekvátně reaguji na potřeby žáků ve výuce.
• Reflektuji vhodnost zvolené výukové metody – pohled didaktický, sociální a osobnostní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.