AJ6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
The course is only offered to students who simultaneously enrolled in Teacher Training 2 – seminar. Fields of study the course is directly associated with: Teacher training for elementary schools, Teacher training for elementary and language schools, Teacher training for secondary schools, including combined study modes.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The purpose of this course is to develop and enhance professional competences acquired during Teaching practice 1 and to continuously take responsibility of one’s own teaching and interaction with pupils. This practice puts emphasis on the aspect of individual study field. Within this course, the student has a possibility to link theoretical knowledge gained in courses of Pedagogy, Psychology and his/her own study field with practical experience and to enhance reflective and self-reflective skills needed for teacher’s profession. The practice is continuous and is to be realized in 10 weeks during the semester. The practice takes in total 60 hours consisting of 40 hours of being actually in school and 20 hours of own preparation for teaching or help to the mentor (e.g. correction of tests, preparation of teaching aids, etc.).
Výstupy z učení
After completing the course the student will:
• evaluate his/her own development in teacher’s role,
• make his/her own process of planning, realisation and reflection of his/her teaching more effective,
• create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching,
• acquire basic skills relating to basic aspects of teacher’s work (both of teaching and non-teaching character),
• reflect on climate of a specific school/class and their influence on his/her own work.
Osnova
 • • actual teaching – 10 lessons,
  • tandem teaching,
  • activities related to (class) teacher’s assistant, set by a director of elementary school or mentor (e.g. help with correction of written assignments or pupils’ notice books, teaching aids, individual work with pupils with special educational needs, monitoring pupils’ behaviour, participation in parents’ meetings, help with school/class administrative work, preparation of class meetings, substituting teachers etc.),
  • observations of mentor’s lessons (depending on possibilities of the school),
  • keeping a teaching diary and completing a long-term complex portfolio task.
Literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008, 155 stran. ISBN 9788073674342. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008, 380 s. ISBN 9788073674274. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
 • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Heinemann, 1994, vi, 218 p. ISBN 0-435-24089-718. info
 • GOWER, Roger a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. 1st ed. Oxford: Heinemann, 1983, 188 s. ISBN 0-435-28995-0. info
Výukové metody
active work supervised by a mentor
teacher educator´s observation
individual consultations
Metody hodnocení
regular attendance at school, where the student performs teaching practice,10 lessons
mentor teacher´s final evaluation
Informace učitele
Udělení zápočtu je podmíněno řádným zápisem do předmětu v IS a řádným přihlášením ke konkrétní škole v IS. Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně.Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe. V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.