HV066 Didaktika HV pro SŠ 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Blanka Knopová, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV066/01: Po 14:00–15:50 učebna 21, M. Tomanová
Předpoklady
HV060 Didaktika HV pro SŠ 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: Na základě osvojených postupů v oblasti činností vokálních , instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových jsou studenti vedeni k vytváření prezentací tematicky orientovaných na jednotlivé vzdělávací celky. Cílem předmětu je vést studenty k vytváření metodických materiálů se zaměřením na propojování vazeb jak v rámci předmětu hudební výchova, tak s ohledem na průřezová témata – RVP.
Výstupy z učení
Student
- se orientuje v problematice činnostního pojetí hudební výchovy
- respektuje vazby mezi jednotlivými druhy umění
- dovede v praxi aplikovat taneční prvek v propojení s dalšími činnostmi
- dovede vytvořit projekty vhodné pro osvojení určitého tematického celku
Osnova
 • Sylabus: Učivo je koncipováno formou tvořivých dílen. Studenti předkládají projekty, které prakticky realizují v semináři i v průběhu pedagogické praxe. Výstupy: Student - se orientuje v problematice činnostního pojetí hudební výchovy - respektuje vazby mezi jednotlivými druhy umění - dovede v praxi aplikovat taneční prvek v propojení s dalšími činnostmi dovede vytvořit projekty vhodné pro osvojení určitého tematického celku
Literatura
 • multimedia music
 • technology music
 • SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 113 s. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015. URL info
 • CSLOVJECSEK, M. a Zulauf M AMP. Integrated Music Education. Challenges for Teaching and Teacher Training. Bern: Peter Lang, 2013. info
 • SEDLÁČEK, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 90 s. ISBN 978-80-210-5392-2. info
 • KUČEROVÁ, Judita a Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In KALYONCU, Nesrin; ERICE, Derya; AKYÜZ, Metin. Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes. 1. vyd. Ankara: MÜZIK EGITIMI YAYINLARI, 2010. s. 316-320, 6 s. ISBN 978-605-61557-2-7. 18th EAS Congress info
 • Music education for changing times : guiding visions for practice. Edited by Thomas A. Regelski - J. Terry Gates. Dordrecht: Springer, 2009. xxxvii, 21. ISBN 9789048126996. info
 • Kodâaly todaya cognitive approach to elementary music education. Edited by Mâicheâal Houlahan - Philip Tacka. New York: Oxford University Press, 2008. 617 p. ISBN 9780195314090. info
 • Music education with digital technology. Edited by John Finney - Pamela Burnard. New York: Continuum, 2007. viii, 223. ISBN 0826494145. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání. In Musica viva in schola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-43. ISBN 80-210-3796-2. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. - 14. září 2004. 1. vydání. MU Brno: Janík T.; Mužík V.; Šimoník O., 2004. 4 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Proměny hudební výchovy ve vztahu k současnému vývoji společnosti. In in: Musica viva in schola. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 20-22. ISBN 80-210-1918-2. info
Výukové metody
Praktická průprava: vytvoření projektu s uplatněním mezipředmětových vazeb, jeho realizace v semináři a v průběhu pedagogické praxe.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář Požadavky ke zkoušce: a)80% aktivní účast v semináři b)teoretická znalost a praktická dovednost činnostního pojetí HV c)práce s písní - hra na nástroj, rozbor, hlasová cvičení, intonační postupy, dirigování
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.