RJ1018 Úvod do studia literatury 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (přednášející)
Garance
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako úvod k teoretickému i praktickému uchopení ruské literatury, jež je neodmyslitelnou součástí ruské kultury, historie apod. Předmět je úvodem do myšlení a psaní o literatuře.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student má literárně-teoretické základy k samostatné recepci, interpretaci a kritice literárního textu s aktivním použitím základní rusko-české literárněvědné terminologie.
Osnova
  • 1.Základní pojmy a odborná literatura k předmětu. Specifika ruské literatury a jejího studia. Periodizace, proudy a směry v ruské literatuře 2.Literární rody a žánry. Genologie. 3.Lyrické literární žánry. 4.Epické literární žánry. 5.Dramatické literární žánry. 6.Jazykové prostředky uměleckého textu (tropy, syntaktické a stylistické figury apod.)
Literatura
    doporučená literatura
  • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 8071821241. info
  • RICHTEREK, Oldřich. Úvod do studia ruské literatury. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 122 s. ISBN 80-7041-640-8. info
  • POSPÍŠIL, Ivo. Literární rody a žánry. In Literární rody a žánry. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-52-4. info
  • POSPÍŠIL, Ivo. Úvod do studia literatury pro rusisty. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 116 stran. ISBN 8021002492. info
  • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s. info
Výukové metody
Předmět bude vyučován formou přednášky.
Metody hodnocení
Kolokvium (probíhá ve skupinkách po 2-3 studentech).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.