SPDC005 Patopsychologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených a v psychologii handicapu. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a další) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje pomoc postiženým lidem a jejich uplatnění v životě. Navazuje na předmět Patopsychologie 1 a výrazně prohlubuje obsah tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Umět se orientovat v závažnějších poruchách osobnosti dětí, mladistvých a dospělých
- Znát negativní působení faktorů užšího i širšího sociálního prostředí pro rozvoj patologických poruch
- Umět se orientovat v odborné literatuře v oboru psychologie naší i zahraniční a v elektronických databázích
Osnova
 • Psychologie postižených, psychické zvláštnosti osobnosti jedinců s různými druhy postižení tělesného a duševního.
  Problematika odlišného životního stylu a sociální patologie.
  Somatická nemoc jako psychologický problém.
  Prožívání nemoci.
  Psychosomatika.
  Poruchy a onemocnění nervového systému a jejich psychologické důsledky.
  Epilepsie.
  Dětská mozková obrna.
  Postižení zrakové, sluchové, pohybové, komunikační handicap.
  Demence a mentální retardace.
  Schizofrenie a pervazivní vývojové poruchy.
  Afektivní, a asociativní poruchy.
  Úzkostné a posttraumatické poruchy.
  Poruchy příjmu potravy.
  Poruchy v oblasti sexuality.
  Sebepoškozování a suicidium.
  Poruchy osobnosti.
  Základní problematika sociální patologie s psychologickými a patopsychologickými důsledky.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
  doporučená literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 8071849294. info
 • OREL, Miroslav. Psychopatologie : nauka o nemocech duše. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 338 stran. ISBN 9788024755168. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Podrobné informace sdělí vyučující.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.