IVp131 Reflektivní seminář 3 - SA

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( IVp128 Odborná praxe souvislá 3 - SA )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podrobná reflexe praxe. Studenti představí své praxe, reflektují své činnosti, schopnosti a dovednosti, diskutují o zažitých situacích, o metodách a přístupech u vybraných cílových skupin a plánování následného profesního uplatnění.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu student:
• umí využívat teoretické znalosti v praxi, reflektovat své schopnosti a dovednosti;
• analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a pracovní náplň pracovníků pomáhajících profesí;
• umí vytvářet činnosti s ohledem na vybranou cílovou skupinu a situaci.
Osnova
  • Reflexe vlastní činnosti na praxi (silné a slabé stránky, naplnění očekávání, výhled)
  • Sdílení zkušeností
  • Uvědomění vlastních schopností a dovedností využitelných v praxi
  • Diskuse o možnostech pracovního uplatnění, výzvy, možnosti, rizika
Literatura
    doporučená literatura
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
  • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 119 s. ISBN 8073671077. info
  • PÖRTNER, Marlis. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Translated by Petr Babka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 175 s. ISBN 9788073675820. info
Výukové metody
skupinová práce, prezentace, diskuse, příprava doma
Metody hodnocení
aktivní zapojení studentů na seminářích, (sebe)reflexe praxe
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.