OVp018 Seminář k dějinám polit. teorií 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: maximální počet studentů v semináři je 25 !!!!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli být schopni diskutovat o základních problémech demokracie a jejich vývoji.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni diskutovat o základních problémech demokracie a jejich vývoji.
Osnova
 • Dějiny politických teorií 20. století. Sociologie v politické teorii 20. století. Kritická teorie frankfurtské školy. Existencialismus-člověk, svoboda, společnost. Politická filosofie křesťanského personalismu. Liberální koncepce státu a sociální spravedlnosti. Komunitarismus a liberalismus. Nové teorie společenské smlouvy. Pojem totality v dílech H. Arendtové a R. Arona. Teorie demokracie ve 20. století. Perspektivy postkapitalistické a postsocialistické společnosti- P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama , A. a H. Tofflerovi, S. Huntington, F. Zakaria,N. Chomsky.
Literatura
  povinná literatura
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  neurčeno
 • ZAKARIA, Fareed. Ten lessons for a post-pandemic world. First published. Great Britain: Allen Lane, an imprint of Penguin Books, 2020. x, 307. ISBN 9780241491652. info
 • DENEEN, Patrick J. Proč selhal liberalismus. Translated by Petruška Šustrová. Vydání první. Praha: Academia, 2019. 176 stran. ISBN 9788020030504. info
 • FUKUYAMA, Francis. Politický řád a politický úpadek : od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Translated by Luděk Liška. První vydání v českém j. Praha: Dokořán, 2018. 541 stran. ISBN 9788025725535. info
 • COLLIER, Paul. Exodus : jak migrace mění náš svět. Translated by Blanka Boboková - Vincent Richards. První vydání. Praha: Libri, 2017. 258 stran. ISBN 9788072775576. info
 • THER, Philipp. Nový pořádek na starém kontinentě : příběh neoliberální Evropy. Translated by Zuzana Schwarzová. První vydání. Praha: Nakladatelství Libri, 2016. 357 stran. ISBN 9788072775415. info
 • KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 364 stran. ISBN 9788074191398. info
 • ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu. Translated by Jana Fraňková - Helena Vebrová - Jan Rybka - Zdenka Strettiová. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013. 679 stran. ISBN 9788072984831. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 431 stran. ISBN 9788074190476. info
 • ZAKARIA, Fareed. Postamerický svět. Translated by Stanislav Tumis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 249 s. ISBN 9788020018526. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity. Translated by Radovan Baroš. Vyd. 1. V Praze: Rybka Publishers, 2005. 419 s. ISBN 8086182878. info
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Translated by Michal Prokop. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2002. 379 stran. ISBN 8086182274. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu. Translated by Ladislav Nagy. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447. ISBN 8086182495. info
 • CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 323 s. ISBN 8071844918. info
Výukové metody
analýza textu, diskuze
Metody hodnocení
Zápočet: semestrální práce (5s.) povinná účast v semináři (90%).
Informace učitele
Téma seminární práce si vybírá po konzultaci s vyučujícím. Rozsah seminární práce je 5 stran.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Práce v seminářích (2 absence) a seminární práce=zápočet
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.