OVp018 Seminář k dějinám polit. teorií 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp018/01: Čt 14:00–15:50 učebna 41, M. Goňcová
OVp018/02: Čt 10:00–11:50 učebna 78, M. Goňcová
OVp018/03: St 10:00–11:50 učebna 30, M. Goňcová
OVp018/04: Čt 16:00–17:50 učebna 58, M. Goňcová
Předpoklady
OVp014 Dějiny politických teorií 1 && NOW ( OVp017 Dějiny politických teorií 2 )
Předpokladem zápisu OV2BP_SPT2 je ZK z OV2BP_DPT 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: maximální počet studentů v semináři je 25 !!!!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course the students should be able to discuss the elementary problems of democracy and its changes.
Osnova
 • Dějiny politických teorií 20. století. Sociologie v politické teorii 20. století. Kritická teorie frankfurtské školy. Existencialismus-člověk, svoboda, společnost. Politická filosofie křesťanského personalismu. Liberální koncepce státu a sociální spravedlnosti. Komunitarismus a liberalismus. Nové teorie společenské smlouvy. Pojem totality v dílech H. Arendtové a R. Arona. Teorie demokracie ve 20. století. Perspektivy postkapitalistické a postsocialistické společnosti- P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama , A. a H. Tofflerovi, S. Huntington, F. Zakaria,N. Chomsky.
Literatura
  povinná literatura
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
  doporučená literatura
 • MINOGUE, Kenneth R. Stručný úvod do politiky. Translated by Ivo Lukáš. Druhé, přehlédnuté vydá. Brno: Barrister & Principal, 2017. 124 stran. ISBN 9788073640613. info
 • MOORE, Margaret. A political theory of territory. Oxford: Oxford university press, 2015. xii, 263. ISBN 9780190222246. info
 • KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 364 stran. ISBN 9788074191398. info
 • FUKUYAMA, Francis. Political order and political decay : from the industrial revolution to the globalization of democracy. First published. London: Profile Books, 2014. viii, 658. ISBN 9781846684364. info
 • CHOMSKY, Noam a Andre VLTCHEK. Západní terorismus : od Hirošimy k dronové válce. Translated by Barbora Votavová. Vydání první. Olomouc: Broken books, 2014. 170 stran. ISBN 9788090530959. info
 • KLOSKO, George. History of political theory : an introduction. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. viii, 570. ISBN 9780199695454. info
 • ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu. Translated by Jana Fraňková - Helena Vebrová - Jan Rybka - Zdenka Strettiová. Druhé vydání. Praha: OIKOYMENH, 2013. 679 stran. ISBN 9788072984831. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 431 stran. ISBN 9788074190476. info
 • ZAKARIA, Fareed. Postamerický svět. Translated by Stanislav Tumis. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 249 s. ISBN 9788020018526. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Kam kráčíš, Ameriko? : krize americké identity. Translated by Radovan Baroš. Vyd. 1. V Praze: Rybka Publishers, 2005. 419 s. ISBN 8086182878. info
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Translated by Michal Prokop. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2002. 379 stran. ISBN 8086182274. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu. Translated by Ladislav Nagy. Vydání první. Praha: Rybka Publishers, 2001. v, 447. ISBN 8086182495. info
 • CHOMSKY, Noam. Perspektivy moci : úvahy o povaze člověka a společenského řádu. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 323 s. ISBN 8071844918. info
Výukové metody
analýza textu, diskuze
Metody hodnocení
Zápočet: semestrální práce (5s.) povinná účast v semináři (90%).
Informace učitele
Student si může tento seminář zapsat jenom v případě, pokud má Zk z předmětu OV2BP_DPT1. Téma seminární práce si vybírá po konzulatci s vyučujícím. Rozsah seminární práce je 5 stran. Vzhledem k povinné účasti v semináři student musí počítat s klasickým počtem 13 seminářů za semestr.Předmět ukončí student i v 6. semestru až koncem května (k bakalářské ZK pak může jít až v únoru dalšího roku). Výjimka je možná jenom v případě zahraniční stáže (ERASMUS), nebo dlouhodobé nemoci.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Práce v seminářích (2 absence) a seminární práce=zápočet
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.