OVp017 Dějiny politických teorií 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–17:50 učebna 30
Předpoklady
OVp014 Dějiny politických teorií 1 && NOW ( OVp018 Sem. k dějinám polit. teorií 2 )
Předpokladem zápisu DPT2 je ZK z DPT 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat politické teorie 20. a 21. století.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat politické teorie 20. a 21. století.
Osnova
 • Dějiny politických teorií 20. století. Sociologie v politické teorii 20. století. Kritická teorie frankfurtské školy. Existencialismus-člověk, svoboda, společnost. Politická filosofie křesťanského personalismu. Liberální koncepce státu a sociální spravedlnosti. Komunitarismus a liberalismus. Nové teorie společenské smlouvy. Pojem totality v dílech H. Arendtové a R. Arona. Teorie demokracie ve 20. století (R. Dahl, K. Popper). Perspektivy postkapitalistické a postsocialistické společnosti- P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama , A. a H. Tofflerovi, S. Huntington, F. Zakaria, Noam Chomský.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal, 2003. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. info
 • Velké postavy politické filosofie. Edited by Jaromír Žegklitz, Translated by Roman Civín. Praha: Občanský institut, 1996. 223 s. ISBN 80-901659-5-8. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Krize demokracie ve 20.století a Evropa. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 182 s. ISBN 978-80-210-5346-5. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1. info
  neurčeno
 • DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ a Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 212 s. ISBN 978-80-210-8067-6. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 350 s. ISBN 978-80-210-6487-4. info
 • GOŇCOVÁ, Marta, Radovan RYBÁŘ a Jozef LYSÝ. Občan a občanská společnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 242 s. ISBN 978-80-210-6606-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Informace učitele
Student si může zapsat předmět OV2BP_DPT2 jenom v tom případě, pokud má ZK z OV2BP_DPT1. Předpokladem ZK z OV2BP_DPT2 je získání zápočtu z předmětu OV2BP_SPT2. U ZK z OV2BP_DPT2 student odpovídá písemně na 2 zadané otázky, pokud tak prokáže základní orietaci v problematice, pokračuje v ústní zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předpokladem ukončení je zápočet z DPT1 a DPT2
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp017