SZ6654 Inclusive Education

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 29. 4. 8:00–11:50 učebna 53
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6054 Inkluzivní vzdělávání , SZ6653 School Management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal of the course is to prepare future teachers or to support already practicing teachers in their classroom work with pupils with different abilities and needs in inclusive settings. The course will look at the factors influencing the quality of inclusive education at the school and classroom level and will emphasize the creation and development of the knowledge and especially the practical skills necessary for the teacher's work in an inclusive classroom. The goal of the course is to develop students' skills in the following areas: personality prerequisites of the teacher (attitudes and values associated with inclusive education, reflexivity); communication (with a pupil with SEN, classroom, teacher assistant, parents, experts, etc.); principles and organization of inclusive classroom work (organization of teaching, individualization, differentiation, supportive measures, modification of teaching materials, assessment); knowledge of selected compensating aids and their use.
Výstupy z učení
At the end of the course the student will be able to:
- explain and in his/her pedagogical practice reflect the principles of inclusive education at the level of school culture, politics and practice;
- critically consider his/her own attitude towards inclusive education and his/her skills to create an inclusive environment in the classroom;
-organize, effectively communicate and manage the work of a multidisciplinary team;
-in cooperation with parents, pupil and counselling facility elaborate individual educational plan, respectively plan of pedagogical support;
- acquaint with basic methods and forms of work with a heterogeneous group (adaptation of ways of mediating learning, teaching materials, organizational forms of work, class organization, assessment, etc.) and use them appropriately in teaching;
- modify teaching materials and activities with respect to pupils´ needs;
- know standard compensation aids, special teaching aids and supportive or alternative communication systems for pupils with SEN.
Osnova
 • 1. Inclusive education. 2. Class in inclusive setting – pupil with SEN and other pupils. 3. Role of a teacher in a multidisciplinary team. 4. Organization of classroom teaching with a focus on supportive measures. 5. Methods and forms of teacher's work in an inclusive class. 6. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to specific learning difficulties. 7. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to behavioral disorders. 8. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to impaired communication ability. 9. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to social disadvantage. 10. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to physical disability and serious illness. 11. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to intellectual disability or cognitive disadvantage, autism spectrum disorder or selected mental illnesses. 12. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to visual impairment or weakening of visual perception. 13. Supportive measures for pupils with the need for support in education due to hearing impairment or weakening of hearing perception.
Literatura
 • Bartoňová, M. (2014). Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. Brno: Masaryk University.
 • Bartoňová, M. (2014). Students with intellectual disability in inclusive education settings. Brno: Masaryk University.
 • Bartoňová, M., Vítková, M., Vrubel, M. (2014). Inclusion in education for students with special educational needs from the perspective of research. Brno: Masaryk University.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2017). Support measures for students with special education needs in mainstream schools in the Czech Republic and abroad. Brno: Masaryk University.
 • Bočková, B., Bytešníková, I., Horáková, R., Kopečný, P. (2016). Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. Brno: Masaryk University.
 • Friend, M., Bursuck, W. D. (2014). Including students with special needs: a practical guide for classroom teachers. Harlow: Pearson.
 • Heward, W. L. (2014). Exceptional children: an introduction to special education. Harlow: Pearson.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2015). Social inclusion of people with intellectual disabilities. Brno: Masaryk University.
 • Vítková, M., Kopečný, P. (2014). Strategies in the education of students with severe disabilities extending into young adulthood. Brno: Masaryk University.
 • Vrubel, M., Röderová, P., Jágerová, N. (2017). Education, support and rehabilitation for people with visual impairments. Brno: Masaryk University.
Výukové metody
Group discussions, cooperative learning, portfolio preparation, experiential activities, reading of selected texts, creating a mental map, presentation of examples of good practice.
Metody hodnocení
To be awarded credits the student has to: attendance; hand in assigned reading and reading tasks approved by teacher; active participation during lectures, activities and discussions; team project and its presentation; creation of porfolio.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Detail information (literature, headings, etc.) will be given at the beginning of the course by lecturer.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SZ6654