RJ2MP_JSS1 Jazykový seminář I

Pedagogická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Rozvrh
Út 18:00–18:45 učebna 55
Předpoklady
Zvládnutí ruského jazyka slovem i písmem alespoň na úrovni 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a procvičení vědomostí z praktických jazykových cvičení. Dále pak nácvik ústního i písemného projevu, gramatických a komunikativních dovedností. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky.
Osnova
  • Hlavní důraz předmětu je kladen na rozvíjení komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci aktuálních konverzačních témat ruské umění a kultura (s využitím ruských novin a časopisů): 1. Výukový systém na českých VŠ. 2. Výukový systém na ruských vysokých školách. 3. Učitel. Poslání učitele. 4. Mé představy o budoucí profesi učitele. 5. Umění v životě dnešní mládeže. 6. Současná světová a domácí hudební scéna. Jakou hudbu poslouchám. 7. Ruská hudební scéna. Hudba klasická a moderní. Alternativní proudy.
Literatura
  • GLAZUNOVA, O. I. Davajtě govorit po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
  • Aktuální ruská periodika, Internet.
  • TALICKÁ, Jelizaveta KORYČÁNKOVÁ, Simona. Russkaja reč. Scenarii něprinužďonnogo obščenija. Díl I, II. Brno: MU, 1994, 1996. 102 s. 105 s.
  • LICHAČOV, D. S. Russkoje iskusstvo ot drevnosti do avantgarda. Moskva: Iskusstvo, 1992. 600 s.
  • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A, 1986-1989. 311 s. R 802134.
  • PUCHLJAKOVÁ, Helena. Ruské konverzační texty a cvičení. Praha: UK, 1971. 251 s. ISBN 1111-4217.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti. Vypracování esejů na zadané téma je podmínkou pro udělení zápočtu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
V průběhu semestru napíší studenti ke každému tématu esej na předem zadané téma. Vypracování a odevzdání úvah je podmínkou pro udělení zápočtu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.