RJ2MP_JSS1 Jazykový seminář 1

Pedagogická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_JSS1/01: Pá 18:30–20:10 učebna 16, O. Truhlářová
RJ2MP_JSS1/02: Pá 18:30–20:10 budova C - učebna 8, S. Koryčánková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a procvičení vědomostí z praktických jazykových cvičení. Dále pak nácvik ústního i písemného projevu, gramatických a komunikativních dovedností. Zásadní složkou předmětu je zdokonalování ústního projevu po stránce fonetické, lexikální i gramatické. Studenti souběžně rozvíjejí své dovednosti poslechu a čtení při práci s texty a aktuálními periodiky.
Osnova
 • Hlavní důraz předmětu je kladen na rozvíjení komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci aktuálních konverzačních témat ruské umění a kultura (s využitím ruských novin a časopisů):
 • 1. Výukový systém na českých VŠ.
 • 2. Výukový systém na ruských vysokých školách.
 • 3. Učitel. Poslání učitele.
 • 4. Mé představy o budoucí profesi učitele.
 • 5. Umění v životě dnešní mládeže.
 • 6. Současná světová a domácí hudební scéna. Jakou hudbu poslouchám.
 • 7. Ruská hudební scéna. Hudba klasická a moderní. Alternativní proudy.
Literatura
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A, 1986-1989. 311 s. R 802134.
 • Aktuální ruská periodika, Internet.
 • LICHAČOV, D. S. Russkoje iskusstvo ot drevnosti do avantgarda. Moskva: Iskusstvo, 1992. 600 s.
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. V. 2, My edem na stažirovku v Rossiju. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 85 s. info
 • HEJČ, Ladislav. Ruské konverzační texty. Vyd. 2. Brno: Rektorát UJEP, 1989. 95 s. ISBN 8021000929. info
 • PUCHLJAKOVÁ, Helena. Ruské konverzační texty a cvičení : pro 2. ročník. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 295 s. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta, Marie JAŠKOVÁ a Jiří HORT. Textová cvičebnice pro praktická cvičení a reálie. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 102 s. info
Výukové metody
Pravidelná příprava na hodiny a plnění zadaných úkolů, doporučuji poslech v ruském jazyce, čtení ruskojazyčných textů a nácvik správné výslovnosti.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80% (tolerují se 2 neúčasti). Docházka je povinná i pro ty studenty, kteří mají předmět zapsaný jako opakovaný.
Vypracování a odevzdání úvahy na zadané téma nejpozději na posledním semináři je podmínkou pro udělení zápočtu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.