RJ2MP_JSS1 Jazykový seminář 1

Pedagogická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Irina Hobzová (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_JSS1/01: Pá 7:30–9:10 Ruské centrum, I. Hobzová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení a procvičení vědomostí z praktických jazykových cvičení. Na konci tohoto semináře bude student schopen konverzovat v rámci probraných témat; vyjadřovat své myšlenky s použitím nového lexika a osvojených syntaktických konstrukcí.
Osnova
 • Hlavní důraz předmětu je kladen na rozvíjení komunikativních dovedností na základě dialogu, besed a diskusí v rámci aktuálních konverzačních témat ruské umění a kultura (s využitím ruských novin a časopisů):
 • 1. Výukový systém na českých VŠ.
 • 2. Výukový systém na ruských vysokých školách.
 • 3. Učitel. Poslání učitele.
 • 4. Mé představy o budoucí profesi učitele.
 • 5. Umění v životě dnešní mládeže.
 • 6. Současná světová a domácí hudební scéna. Jakou hudbu poslouchám.
 • 7. Ruská hudební scéna. Hudba klasická a moderní. Alternativní proudy.
Literatura
 • LICHAČOV, D. S. Russkoje iskusstvo ot drevnosti do avantgarda. Moskva: Iskusstvo, 1992. 600 s.
 • MRHAČOVÁ, Eva a kol. Praktická jazyková cvičení z ruského jazyka. Ostrava: Díl III. A, 1986-1989. 311 s. R 802134.
 • Aktuální ruská periodika, Internet.
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta a Simona KORYČÁNKOVÁ. Russkaja reč : scenarii neprinužďonnogo obščenija. V. 2, My edem na stažirovku v Rossiju. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 85 s. info
 • HEJČ, Ladislav. Ruské konverzační texty. Vyd. 2. Brno: Rektorát UJEP, 1989. 95 s. ISBN 8021000929. info
 • PUCHLJAKOVÁ, Helena. Ruské konverzační texty a cvičení : pro 2. ročník. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 295 s. info
 • TALICKAJA, Jelizaveta, Marie JAŠKOVÁ a Jiří HORT. Textová cvičebnice pro praktická cvičení a reálie. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 102 s. info
Výukové metody
Pravidelná příprava na hodiny a plnění zadaných úkolů, doporučuji poslech v ruském jazyce, čtení ruskojazyčných textů a nácvik správné výslovnosti.
Metody hodnocení
Plnění zadaných úkolů.
Vypracování a odevzdání úvahy na zadané téma nejpozději na posledním semináři je podmínkou pro udělení zápočtu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.