FJ3015 Jazykový seminář 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3015/01: Čt 16:00–17:50 učebna 51, L. Canal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předpokládá počáteční úroveň receptivních i produktivních komunikativních dovedností B2+. Cílem předmětu je zdokonalení jazykové kompetence, prohloubení dosavadních znalostí francouzské gramatiky a podstatné rozšíření slovní zásoby. Gramatické a lexikální struktury v materiálech jsou analyzovány a uvedeny do souvislostí s dalšími gramatickými jevy. Součástí kurzu je i nácvik syntézy písemných dokumentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově; přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
 • Vybrané texty, cvičení a materiály, gramatická témata.
Literatura
  povinná literatura
 • Grégoire, Maïa. Grammaire progressive de français. Niveau perfectionnement. CLE International, 2012. ISBN 978-2090353594.
  doporučená literatura
 • Le français dans le monde. Revue des professeurs de français. Paris : CLE International ou www.fdlm.org.
 • COTENTIN-REY, G. Le résumé. 1. vyd. Paris : CLE International, 1992. 124 s. ISBN2-19-033372-5.
 • AKZUZ, A. Exercices d’oral en contexte. 1. vyd. Paris : Hachette Livre, 2002. 128 s. ISBN 2-01-155442-0.
 • COURTILLON, J., GUYOT-CLEMENT,CH. Campus 4. 1. vyd. Paris : CLE International, 2005. 173. s. ISBN 978-2-09-033314-5
 • Dalf C1/C2 : 250 activités. Edited by Richard Lescure. Paris : CLE International, 2007. 287 s. +. ISBN 978-2-09-035232.
 • BARBOT, Marie-José. DELF 1er degré :nouvelle formule A1, A2, A3, A4 : diplôme d'études en langue française. Paris: Hachette, 2001. 255 s. ISBN 2-01-155169-2. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Test. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70% úspěšnosti.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Grammaire et compréhension écrite. Les étudiants de la forme à distance consultent régulièrement leur travail individuel s'ils ne peuvent pas participer au cours.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.