JVp012 Angličtina pro pedagogy - B

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Dvořáková (přednášející)
Mgr. Radka Mlýnková (přednášející)
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová (přednášející)
Christopher Williams, M.A. (přednášející)
Belinda Rachael Allan, M.Ed. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Barnová (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Eva Tomaštíková (cvičící)
Garance
Mgr. Dita Trčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp012/01: Čt 10:00–11:50 učebna 10, D. Trčková
JVp012/02: Po 16:00–17:50 učebna 55, D. Trčková
JVp012/03: Út 10:00–11:50 učebna 64, D. Dvořáková
JVp012/04: Čt 8:00–9:50 učebna 63, D. Dvořáková
JVp012/05: Po 10:00–11:50 učebna 59, Ch. Williams
JVp012/06: Út 12:00–13:50 učebna 63, Ch. Williams
JVp012/07: Po 8:00–9:50 učebna 2, Ch. Williams
JVp012/08: Čt 10:00–11:50 učebna 58, Ch. Williams
JVp012/09: St 8:00–9:50 učebna 59, Ch. Williams
JVp012/10: Čt 18:00–19:50 učebna 72
JVp012/11: St 14:00–15:50 učebna 72, B. Allan
JVp012/12: St 8:00–9:50 učebna 63, B. Allan
JVp012/13: Po 12:00–13:50 učebna 10, B. Allan
JVp012/14: St 12:00–13:50 učebna 59, B. Allan
JVp012/15: Čt 12:00–13:50 učebna 38, Ch. Williams
Předpoklady
JVp011 English for Teachers - A
A pass in SZ7BP_1AB1 – English for teachers – A. (Úspěšně absolvovaný předmět SZ7BP_1AB1 – Angličtina pro pedagogy – A.) The course is designed for students who are at least at the A2+ level of English and who can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered at work, school, leisure, etc. They can also produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, and can read texts and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of the course is to help students achieve B1 level knowledge of English by improving all language skills (listening, reading, speaking, writing) and systems of the language (grammar and vocabulary) within the given level. The course also intends to introduce and enhance academic vocabulary and skills (preparing and giving presentations, expressing opinions, writing formal emails, etc.).
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B1 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B1 level of the CEFR; - produce a formal email; - successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at B1 level of the CEFR; - give an oral presentation on a specialist topic related to the student's field of study; - use selected specialist terminology in an accurate, natural way; - show a good command of selected grammar structures at B1 level of the CEFR
Osnova
 • In-class topics: 1) Giving presentations 2) Current problems in Czech schools 3) Special needs education 4) Studying abroad Grammar topics: 1) Modal verbs 2) Conditional clauses 3) Simple passive 4) Countable x uncountable nouns, quantifiers 5) Relative pronouns, relative clauses 6) Phrasal verbs 7) Verbs – gerund x infinitive 8) Prepositions, Prepositional phrases (adjectives, verbs) 9) Determiners, Pronouns.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials available in the IS.
  doporučená literatura
 • SWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0194315193. info
 • VACEK, Jiří a Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 s. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1. info
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • OXENDEN, Clive. New English File - Intermediate. 2011. ISBN 978-0-19-451910-6. info
 • Cambridge advanced learner's dictionary. Edited by Melisa Good. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University, 2008. xiv, 1699. ISBN 9780521674683. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes. Activities developing students' awareness of language skills and systems within B1 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only 2 lessons can be missed), homework set in classes, active participation 2) Interactive presentation in pairs 3) Exam – written + oral part. Only students who complete all assignments can take the exam. Both parts of the exam need to be passed (written part – 49/75 points, oral part – 16/25 points). Pass mark: 65% (65 points out of 100). Written part: listening, reading, grammar, vocabulary, writing. Oral part: monologue (1 minute) + dialogue (6 minutes).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.