NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (přednášející)
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Kousalová (přednášející)
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A102/01: Po 12:00–13:50 učebna 65, A. Brychová
NJ_A102/02: St 12:00–13:50 učebna 67, H. Hradílková
NJ_A102/03: Po 14:00–15:50 učebna 67, B. Kousalová
NJ_A102/04: Út 8:00–9:50 učebna 67, H. Peloušková
NJ_A102/05: St 15:00–16:50 učebna 65, H. Hradílková
NJ_A102/06: St 18:00–19:50 učebna 67, B. Kousalová
NJ_A102/07: Po 18:00–19:50 respirium (5. nadzemní podlaží), B. Kousalová
Předpoklady
---
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
předmět má 555 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben. Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat erworben: • Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache • Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen Der Absolvent hat Sprachfertigkeiten auf der elementaren Ebene unter A1 entwickelt. Absolvent má osvojeny • základy správné německé výslovnosti • slovní zásobu probraných lekcí • gramatiku probraných lekcí Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na elementární úrovni A1.
Osnova
  • Behandlung der Lektionen 5 - 8 des Lehrwerkes DaF Kompakt A1 (Klett) Themen: 5. Endlich ein Zimmer! 6. Kleider machen Freunde 7. Grüezi in der Schweiz 8. Mmh, das schmeckt! Probrání 5. až 8. lekce učebnice DaF Kompakt A1 (Klett). Témata: 5. Endlich ein Zimmer! 6. Kleider machen Freunde 7. Grüezi in der Schweiz 8. Mmh, das schmeckt! Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU. Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
    povinná literatura
  • Sander, I. / Braun, B,/ Doubek, M. / Fügert, N. / Vitale, R: Daf kompakt A1 Kurs- und Übungsbuch mit 2 Audio-CDs. Stuttgart: Klett
    doporučená literatura
  • Braun, B,/ Doubek, M. / Vitale, R: Daf kompakt A1 Intensivtrainer. Stuttgart: Klett
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Seminar
Metody hodnocení
schriftlicher Test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.