NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Barbora Al Ajeilat Kousalová (přednášející)
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Barbora Heidrová (cvičící)
Garance
Mgr. Helena Hradílková
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_A102/01: Čt 16:00–17:50 učebna 56, R. Wagner
NJ_A102/02: Út 18:00–19:50 učebna 33, R. Wagner
NJ_A102/03: St 17:00–18:50 učebna 53, B. Al Ajeilat Kousalová
NJ_A102/04: Po 16:00–17:50 učebna 53, B. Al Ajeilat Kousalová, B. Heidrová
NJ_A102/05: St 15:00–16:50 učebna 53, B. Al Ajeilat Kousalová
Předpoklady
(! NJ_B101 Jazyková cvičení B1+/1 )&&(! NJ_B102 Jazyková cvičení B1+/2 )&&(! NJ_B201 Jazyková cvičení B2 )&&(! NJ_B202 Jazyková cvičení B2+/1 )&&(! NJ_B204 Jazyková cvičení B2+/2 )&&(! NJ_C101 Jazyková cvičení C1 )&&(! NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ )&&(! NJ_C201 Jazyková cvičení C2 )
Grundkenntnisse der deutschen Sprache (Niveau A1-). ---
Elementární znalost německého jazyka (nižší A1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 144/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Cíle předmětu
Das Ziel des Kurses ist es, Sprachfertigkeiten (Sprechen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben) zu entwickeln und Redemittel (Ausprache, Wortschatz, Grammatik) auf dem Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu erwerben.
Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Výstupy z učení
Der Absolvent hat erworben:
• Grundlagen der korrekten deutschen Aussprache
• Wortschatz und Grammatik der gelernten Lektionen
Der Absolvent hat Sprachfertigkeiten auf der elementaren Ebene unter A1 entwickelt.
Absolvent má osvojeny
• základy správné německé výslovnosti
• slovní zásobu probraných lekcí
• gramatiku probraných lekcí
Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na elementární úrovni A1.
Osnova
 • Behandlung der Lektionen 5 - 8 des Lehrwerkes DaF Kompakt neu A1 (Klett)
 • Probrání 5. až 8. lekce učebnice DaF Kompakt neu A1 (Klett). Témata:
 • Pozn: Kurz je nabízen všem studentům MU. Lze předpokládat, že někteří studenti již mají osvojeny elementární základy němčiny, výuka proto proběhne ve zrychleném tempu. Případné nedostatky v základech budou kompenzovány poskytnutím dostatečného množství doplňujícího cvičebního materiálu.
Literatura
  povinná literatura
 • BRAUN, Birgit, Margit DOUBEK, Nadja FÜGERT, Ondřej KOTAS, Martina LANGERMANN, Martina NIED CURCIO, Ilse SANDER, Nicole SCHÄFER, Kathrin SCHWEIGER, Ulrike TREBESIUS-BENSCH, Rosanna VITALE a Maik WALTER. DaF kompakt neu A1 : Kurs- und Übungsbuch. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 168 stran. ISBN 9783126763134. 2016. info
  doporučená literatura
 • HERING, Axel, Magdalena MATUSSEK a Michaela PERLMANN-BALME. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. 1. Auflage. Ismaning: Hueber Verlag. 240 stran. ISBN 9783190116577. 2009. info
Výukové metody
Übung
Metody hodnocení
schriftlicher Test
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/NJ_A102