RJ1074 Praktická jazyková cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hod. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
Mgr. Alexandra Gončarenko (cvičící)
Mgr. Lucie Kleinová (cvičící)
Mgr. Janina Krejčí (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1074/01: Út 14:00–15:50 Ruské centrum, O. Bobrzyková, L. Kleinová
RJ1074/02: Po 13:00–14:50 Ruské centrum, O. Bobrzyková, T. Savchenko
RJ1074/03: Pá 27. 9. 10:00–11:50 učebna 56, Pá 11. 10. 10:00–11:50 učebna 56, Pá 25. 10. 10:00–11:50 učebna 56, Pá 15. 11. 10:00–11:50 učebna 56, Pá 29. 11. 10:00–11:50 učebna 56, Pá 13. 12. 10:00–11:50 učebna 56, O. Bobrzyková, A. Gončarenko
Předpoklady
Zvládnutí grafického systému ruského jazyka (tiskací a psací azbuky).Nastudování úvodní lekce (Lekce 0) Učebnice současné ruštiny (Olga Belintseva, Adam Janek).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je rozvíjení dovednosti čtení, elementárního ústního a písemného projevu, překladu a procvičování správné výslovnosti a intonace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aktivně používat ruský jazyk v celé škále komunikačních situací na požadované úrovni A1. Novou slovní zásobu bude schopen aplikovat v praxi (dialogická a monologická řeč). Bude znát základní pravidla ruského pravopisu a umět je použít v písemném projevu. Bude umět základní normy ruské výslovnosti a intonace.
Osnova
 • 1. - 2. Seznámení, pozdravy.
 • 3. - 4. Jak se máte?
 • 5. - 6. Co? Kde? Kdy?
 • 7. - 8. Denní režim.
 • 9. - 10. Dovolená, prázdniny.
 • 11. - 12. Komunikativní obraty. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025125960. info
  doporučená literatura
 • LEBEDEVA, Marija Nikolaevna. Russkij jazyk s ulybkoj. Korotkie isotrii, šutki, dialogi. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2012. 88 s. ISBN 978-5-88337-264-2.
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
 • BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. Voznice: LEDA spol. s r. o., 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
 • ŠROUFKOVÁ, Miloslava, Marta VENCOVSKÁ a Rostislav PLESKÝ. Russko-češskij, češsko-russkij slovar. Vyd. 1. Praha: LEDA, 1998. Lxxxiii, 9. ISBN 8085927411. info
Výukové metody
Praktická jazyková cvičení. Pravidelná příprava na hodiny, plnění domácích úkolů, slohové práce, poslech a četba ruských textů.
Metody hodnocení
Kontrola zvládnutí předmětu se skládá z písemné a ústní části. Písemná část - test (účivo celého semestru). Po úspěšném zvladnutí písemného testu student se přihlásí na ústní část zápočtu, která zahrnuje:
- konverzaci dle osvojených během celého semestru témat;
- kontrolu četby ruského textu (30 – 50 stran);
- kontrolu poslechu (audio, video, DVD - min. 1 ruský film).
Student předloží slovníček nových slov z četby (min. 50 výrazů).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
První část kurzu praktického jazyka. Předmět postupně rozvíjí komunikační dovednosti, schopnosti ústního a písemného projevu (čtení, poslech s porozuměním, dialogy a monology, gramatická cvičení aj.). Studenti se učí nové slovní zásobě, seznamují se s ruským pravopisem. Důležitou součástí výuky je práce s textem (čtení, odpovědi na otázky, překlad, opakování vět a slovních spojení atd.). Písemný i ústní projev jsou pravidelně procvičovány formou samostatných úkolů.
Povinná účast na seminářích, docházka se eviduje. Nepřítomnost je potřeba doložit řádnou omluvenkou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.