SPk567 Odborná praxe souvislá 1 - MP-PAS

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.7. 20 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce učitele s žákem, připravit se na výstupy v oblasti jazyka českého, matematiky nebo prvouky hospitacemi, sledovat metody práce speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen osvojit si základní dovednosti vztahující se ke složkám práce speciálního pedagoga, je schopen reflektovat klima konkrétní speciální školy a třídy.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Literatura
    doporučená literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4.
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
Výukové metody
Odborná praxe souvislá
Metody hodnocení
2 týdny odborná praxe souvislá, zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
O průběhu praxe je student povinen vést deník a na jeho podkladě zpracovat zprávu o pedagogické praxi a odevzdat ji určenému pracovníku katedry.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.