SPk567 Odborná praxe souvislá 1 - MP-PAS

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1.7. 20 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, sledovat metody práce v zařízení a sledovat metody práce speciálního pedagoga.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen osvojit si základní dovednosti vztahující se ke složkám práce speciálního pedagoga a práce v zařízení.
Osnova
  • Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, hospitace, výstupy a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Literatura
    doporučená literatura
  • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4.
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
Výukové metody
Odborná praxe souvislá.
Metody hodnocení
2 týdny odborná praxe souvislá, zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
O průběhu praxe je student povinen vést záznamy dle požadavků na webu katedry a odevzdat ji do Odevzdávárny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.