SPkK02 Logopedie 2 - komunikační a simulační techniky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 16. 11. 8:00–13:50 učebna 54, Pá 29. 11. 8:00–13:50 učebna 51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti u osob s narušenou komunikační schopností ve všech věkových kategoriích.
Výstupy z učení
• student/ka má přehled o základních přístupech k osobám s narušenou komunikační schopností;
• má přehled o problematice kontaktu a spolupráce s klienty, s rodiči, zákonnými zástupci, pedagogy a dalšími odborníky v kontextu komplexní podpory;
• umí pracovat s vybranými materiály využívanými v rámci rozvoje komunikační schopnosti.
Osnova
 • • Přístupy k rozvoji komunikační schopnosti u vybraných forem NKS.
 • • Přístupy k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny.
 • • Materiály vhodné pro rozvoj foneticko-fonologické jazykové roviny.
 • • Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace osob s NKS v kontextu sociální inkluze.
 • • Možnosti komunikace a spolupráce s klientem. Role mezioborové spolupráce.
 • • Možnosti komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci. Možnosti mezioborové spolupráce.
 • • Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti rozvoje komunikační schopnosti u osob s narušenou komunikační schopností.
 • • Problematika výběru vhodných materiálů a pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti.
 • • Využití metod zprostředkovaného učení.
Literatura
  povinná literatura
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. 2006. info
  doporučená literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. Vydání 1. Praha: Grada. 236 stran. ISBN 9788024730080. 2012. URL info
 • NEUBAUER, Karel. Artikulace a fonologické rozlišování hlásek : jak předcházet rozvoji odchylek výslovnosti u dětí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 63 s. ISBN 9788073111182. 2011. info
 • ŠKODOVÁ, Eva, Ivan JEDLIČKA a KOL. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál. 615 s. ISBN 978-80-7367-340-6. 2007. info
 • ALLEN, Eileen a Lynn R. MAROTZ. Přehled vývoje dítěte: od prenatálního období do 8 let. 1. vydání. Praha: Portál. 187 s. ISBN 80-7178-614-4. 2002. info
 • STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. Translated by Petr Kuba. 1. vyd. Praha: Portál. 291 s. ISBN 8085282879. 1996. info
Výukové metody
konzultace, diskuze, seminární práce-prezentace pomůcky
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní skupinovou rozpravou a prezentací pomůcky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.