TI1019 Počítačové sítě

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1019/01: Út 12:00–13:50 učebna 28, M. Dosedla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit a popsat principy fungování počítačových sítí, jejich dělení a možnosti; 2. rozumět principům datových sítí založených na ISO/OSI a TCP/IP; 3. konfigurovat jednoduchou počítačovou síť včetně HW zapojení a SW konfigurace, nastavení adresace, síťových práv a přístupu na WAN;
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: 1. vysvětlit a popsat principy fungování počítačových sítí, jejich dělení a možnosti; 2. rozumět principům datových sítí založených na ISO/OSI a TCP/IP; 3. konfigurovat jednoduchou počítačovou síť včetně HW zapojení a SW konfigurace, nastavení adresace, síťových práv a přístupu na WAN;
Osnova
  • 1. týden: Úvod do počítačových sítí 2. týden: Konfigurace síťového operačního systému 3. týden: Síťové protokoly a komunikace 4. týden: Síťový přístup 5. týden: Ethernet 6. týden: Síťová vrstva 7. týden: IP adresace 8. týden: Subnetting IP sítí 9. týden: Transportní vrstva 10. týden: Aplikační vrstva 11. týden: Budování malé počítačové sítě 12. týden: Praktická cvičení ze sítí
Literatura
  • KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 9788025138250. info
  • HEJNA, Ladislav. Lokální počítačové sítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. 139 s. ISBN 8085623994. info
Výukové metody
cvičení, projekty
Metody hodnocení
Teoretické testy z jednotlivých kapitol, závěrečný test, praktický test
Informace učitele
http://wrack.ped.muni.cz/elearning/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.