TI1019 Počítačové sítě

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1019/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 10:00–11:50 učebna 28, M. Dosedla
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen navrhnout, zabezpečit, spravovat, konfigurovat a řešit problémy v moderních počítačových sítích v rozsahu malých až středně velkých lokálních sítí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: 1. navrhnout a realizovat jednoduchou lokální počítačovou síť včetně IP adresního schématu; 2. provádět základní konfiguraci síťových prvků - routery, switche, wifi access pointy; 3. spravovat počítačovou síť včetně parametrů jejího zabezpečení 4. orientovat se v síťových protokolech modelu TCP/IP a ISO/OSI
Osnova
  • 1. Sítě dnes 2. Základní kofigurace switche a koncových zařízení 3. Protokolové modely 4. Fyzická vrstva 5. Číselné systémy 6. Linková vrstva 7. Ethernetové přepínání 8. Síťová vrstva 9. Rozlišování adres 10. Základní konfigurace routeru 11. IPv4 adresace 12. IPv6 adresace 13. ICMP 14. Transportní vrstva 15. Aplikační vrstva 16. Základy bezpečnosti sítí 17. Tvorba malé sítě
Literatura
  • KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 9788025138250. info
  • HEJNA, Ladislav. Lokální počítačové sítě. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. 139 s. ISBN 8085623994. info
Výukové metody
přednášky, laboratorní cvičení, samostatné práce
Metody hodnocení
Teoretické testy z jednotlivých kapitol, závěrečný test, praktický test
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/
Výuka je vedena dle CCNA 7.01 kurikula
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.