TI1020 Oborová praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
3 h. konz./sem. + praxe. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Karel Picka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Picka, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Picka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Oborová praxe si klade za cíl vytvořit základní představu o praktických aplikacích vědomostí a dovedností získaných teoretickým studiem oboru. Schopnost interpretace technických a informačně technologických poznatků neodborníkům (žákům, rodičům) bude součástí pedagogických dovedností. Praxe proběhne na základní nebo speciální škole (podle studijní kombinace studenta). Průběh oborové praxe má také umožnit studentům vstup do aktuální problematiky našeho školství v oblasti integrace a inkluze.
Výstupy z učení
Student získá základní představu o aplikaci teoretických poznatků do školské praxe.
Osnova
  • 1. 3 hospitace (náslechy) ve výuce praktických činností (dílenských prací) na základní škole (provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy). 2. 3 hospitace (náslechy) ve výuce informatiky (resp. práce s počítačem) na základní škole (provést a odevzdat krátký zápis vlastních poznatků včetně přesné identifikace navštívené školy). 3. Řízený rozhovor s vybraným pedagogickým pracovníkem základní školy na téma integrace/inkluze (odevzdat přepis rozhovoru s krátkým vlastním závěrem).
Literatura
  • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika předmětů technického a informačně technologického charakteru. Brno: 2013, dostupné z http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798
  • FRIEDMANN, Zdeněk. K pedagogické praxi studentů učitelství - dílčí výsledky výzkumu. In Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014. s. 35-38. ISSN 1214-0554. info
Výukové metody
Beseda, písemná příprava, studium materiálů.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v komb. stud. blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.