TI1022 Strojní obrábění

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1022/01: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 16:00–17:50 učebna 47, P. Vybíral
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní schopnosti a dovednosti v práci s ručním elektrickým nářadím a na obráběcích strojích s možností využití v praktickém vyučování na základní škole. Součástí cvičení je také seznámení s bezpečnostními předpisy.
Výstupy z učení
Studenti: Vysvětlí zásady práce s elektrickým ručním nářadím a na obráběcích strojích. Osvojí si základní vědomosti a dovednosti při výměně nástrojů. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce při práci na strojích v praktickém vyučování. Realizují náměty podle výkresové dokumentace.
Osnova
  • Sylabus cvičení: 1. a 2. týden: Bezpečnostní předpisy a zásady bezpečné práce na strojích, ochranné pomůcky. 3. a 4. týden: Technologie broušení – okružní, pásová, vibrační, deltová, úhlová, čelní, rotační bruska. 5. a 6. týden: Technologie řezání- elektrická pokosová pila, pásová pila, svislá a okružní pila, lupínková pila. 7. a 8. týden: Technologie soustružení- hrotový soustruh, volba nástrojů, materiálu a řezných podmínek, upínání materiálu. 9. a 10. týden: Technologie vrtání- akuvrtačka, elektrická ruční vrtačka, stojanová a sloupová vrtačka. 11. a 12. týden: Technologie hoblování a frézování – elektrický hoblík, hoblovka, protahovačka, tloušťkovačka, horní frézka.
Literatura
  • HODIS, Zdeněk. Strojírenská technologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 90 s. ISBN 9788021062566. info
Výukové metody
Praktická cvičení, tvorba technologických postupů, individuální práce podle výkresové dokumentace.
Metody hodnocení
Ve cvičení studenti aplikují získané vědomosti a teoretické poznatky při realizaci tematicky zaměřeného semestrálního projektu a kompletní technické a výkresové dokumentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.