TI1022 Strojní obrábění

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1022/01: Po 16:00–17:50 učebna 46, P. Vybíral
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní schopnosti a dovednosti v práci s ručním elektrickým nářadím a na obráběcích strojích s možností využití v praktickém vyučování na základní škole. Součástí cvičení je také seznámení s bezpečnostními předpisy.
Výstupy z učení
Studenti: Vysvětlí zásady práce s elektrickým ručním nářadím a na obráběcích strojích. Osvojí si základní vědomosti a dovednosti při výměně nástrojů. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce při práci na strojích v praktickém vyučování. Realizují náměty podle výkresové dokumentace.
Osnova
  • Osnova předmětu 1. Bezpečnostní předpisy a zásady bezpečné práce na strojích, ochranné pomůcky. 2. Technologie broušení, řezání a soustružení 3. Technologie vrtání, hoblování a frézování.
Literatura
  • HODIS, Zdeněk. Strojírenská technologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 90 s. ISBN 9788021062566. info
Výukové metody
Praktické cvičení, tvorba technologických postupů, individuální práce podle výkresové dokumentace.
Metody hodnocení
V předmětu studenti aplikují získané vědomosti a teoretické poznatky při realizaci tematicky zaměřeného semestrálního projektu a vypracují kompletní technickou a výkresovou dokumentaci.
Informace učitele
Výuka probíhá blokově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/TI1022