HTP015 Vztahy mezi jednotlivými druhy umění 2

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Předpoklady
HTP014 Vztahy mezi jedn.druhy umění 1
Pokračování předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Daný předmět je zaměřen na charakteristiku a komparaci jednotlivých druhů umění (architektura, malířství, sochařství, literatura a hudba) v rámci daných vývojových období, na specifika a analogie jejich vyjadřovacích prostředků a vzájemných souvislostí. Zvláštní zřetel je kladen na analýzu výrazových prostředků (znaků) konkrétních uměleckých děl zpracovávajících stejný nebo obdobný námět a na problematiku interpretace uměleckého díla obecně.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student získá komplexnější pohled na jednotlivé druhy umění v rámci epoch, stylů a směrů ve vzájemných souvislostech. Kurz se v tomto semestru zaměřuje na umělecké styly, školy a hnutí 20. století.
Osnova
 • Kurz se v tomto semestru zaměřuje na umělecké styly, školy a hnutí od impresionismu po postmodernu.
Literatura
  povinná literatura
 • Další literatura viz oddíl informace učitele
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí :encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002, 304 s. ISBN 80-7209-402-5. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 10 [Euromédia Group, 2000]. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2000, 300 s. : i. ISBN 80-242-0218-210. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 8 [Pijoan, 2000]. Translated by Dagmar Halasová - František Xaver Halas. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000, 364 s. : i. ISBN 80-242-0216-68. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 9 [Pijoan, 2000]. Translated by Miloslava Neumannová. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000, 334 s. : i. ISBN 80-242-0217-49. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. v češtině 2. (rev.),. Praha: Argo, 1997, 683 s. ISBN 8072031430. info
  doporučená literatura
 • GOMBRICH, E. H. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985, 534 s. info
  neurčeno
 • WENHAM, Martin. Understanding art: a guide for teachers. Los Angeles: SAGE, 2003. ISBN 978-0-7619-7478-9.
 • The art of understanding art. Edited by Irina Dana Costache. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2012, xxxi, 243. ISBN 9781118132388. info
 • NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1996, 189 s. ISBN 8085300265. info
 • KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice :stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Editio Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava, srovnávací analýza. Diskuse. Konzultace.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Ústní pohovor na základě prostudované povinné a doporučené literatury a obsahového programu za oba semestry. 2 otázky z okruhů: antika - romantismus, impresionismus - postmoderna.
Informace učitele
Doporučená literatura: AUERBACH, E. Mimesis. Praha: Mladá fronta, 1998. BERNARDOVÁ, E. Moderní umění : 1905-1945. Praha: PASEKA, 2000. BOORSTIN, D. J. Člověk tvůrce. Historie lidské imaginace. Praha: PROSTOR, 1996. DEMPSEYOVÁ, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovart, 2002. ECO, U. A Theory of Semiotics, Bloomington : IUP, 1976. ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha: Svoboda, 1995. ECO, U. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997. FRANCASTEL, P. Malířství a společnost. Brno: Barrister a Principal, 2004. GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: MF a Argo, 1995. GOMBRICH, E. H. Umění a iluze. Praha: Odeon, 1985. HERZFELD, F. Musica nova. Praha: Mladá fronta, 1966. KOHOUTEK, C. Hudební styly z hlediska skladatele. Praha: Panton, 1976. KOCH, W. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha: Ikar, 1998. MICHELS, U. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000. NAVRÁTIL, M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1993. PIJOAN, J. Dějiny umění. 1.- 11. díl. Praha: Odeon, 1977-2000. SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/HTP015