FDCFB_FAF Farmaceutická chemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 30 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. (přednášející)
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k rozšíření a prohloubení znalostí z oblasti biologicky aktivních látek podle jejich zařazení do jednotlivých farmakoterapeutických skupin nebo podle zařazení léčiva z hlediska jeho účinku na molekulární úrovni (z hlediska mechanizmu jeho působení na úrovni receptoru, enzymu, iontového kanálu apod.). Dále se zabývá metodami molekulárního designu, studiem vztahů chemické struktury a biologické aktivity léčiv ve vztahu k fyzikálně chemickým vlastnostem a studuje biologickou aktivitu léčiva ve vztahu k jeho prostorovému uspořádání, včetně vlivu chirality na jeho účinnost a na biotransformaci.
Výstupy z učení
V rámci předmětu Farmaceutická chemie student získá základní znalosti z oblasti studia vztahu chemické struktury a biologické aktivity, poznatky o fyzikálně chemických a analytických vlastností léčiv, biochemických a farmakologických vlastností potenciálních nebo v terapeutické praxi používaných léčiv. V jednotlivých terapeutických skupinách léčiv získá poznatky o mechanizmu účinku léčiv na molekulární nebo enzymatické úrovni a směrování výzkumu potenciálních léčiv za využití moderních analytických a syntetických postupů (drug design aj.)
Osnova
 • Obecné znalosti:
  - nespecifické a specifické působení léčiv - význam fyzikálně-chemických vlastností, vazba léčiva na cílovou endogenní strukturu
  - kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou a molekulové modelování ve vývoji léčiv
  - metabolismus léčiv - 1. a 2. fáze biotransformace
  Terapeutické skupiny léčiv:
  - látky ovlivňující periferní nervový systém
  - látky ovlivňující centrální nervový systém
  - látky ovlivňující kardiovaskulární a renální systém
  - léčiva ovlivňující srážlivost krve
  - léčiva ovlivňující nociceptivní systém a terapie onemocnění pohybového aparátu
  - antihistaminika, antialergika, prostanoidy, leukotrieny, antiserotoninergika a profylaxe migrény
  - léčiva trávící a vylučovací soustavy
  - terapie onemocnění dýchacího systému
  - léčiva s účinkem na funkci žláz s vnitřní sekreci
  - chemoterapeutika - mikrobiální, virové, parazitární a nádorová onemocnění
Literatura
  doporučená literatura
 • M. Wolff. Burger´s Medicinal Chemistry I. - V. díl, V. vydání , Wiley Interscience, N. York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1995?1998. info
 • Auterhoff H., Knabe H. J., Höltje H. D. Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie. Stuttgart, 1999. info
  neurčeno
 • Bultinck,P., De Winter, H., Langenaeker, W., Tollenare, J. P.:. Computational medicinal chemistry for drug discovery, Taylor and Francis, 2003, ISBN: 0824747747. info
 • Cairns, D.:. Essentials of pharmaceutical chemistry, Deutscher Apotheker Verlag, 2003, ISBN: 3769234006. info
 • Wiliams D. A., Lemke T L.:. Foye´s Principles of Medicinal Chemistry, Fifth Edition, Lippincot Williams and Wilkins Philadelphia, Baltimore 2002. info
 • Reddy, I. K., Mehvar, R.:. Chirality in drug design and development, Marcel Dekker, Inc., 2004, ISBN: 0824750624. info
 • Wermuth, C. G.:. The praktice of medicinal chemistry, Elsevier - Harcourt, 2008, ISBN: 012374194. info
Výukové metody
Aktivní využití učebnic Medicinal chemistry, práce s vědeckými a odbornými publikacemi a osobní konzultace.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Získání znalostí a dovedností v oblasti chemických léčiv podle jejich zařazení do jednotlivých farmakoterapeutických skupin ve vztahu chemické struktury a biologické aktivity a podrobné studium vybraných kapitol souvisejících s řešenou problematikou studenta.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCFB_FAF