FDCOC_FAF Organická chemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Znalost základů anorganické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Organická chemie seznamuje studenty se základy struktury organických sloučenin, jejich reakcemi a pochopením reakčních mechanismů. Organická chemie tvoří základ pro další předměty, jako je biochemie, analytická a farmaceutická chemie, fyziologie a farmakologie a další zdravotní a biologické vědy. Speciální pozornost je věnována vztahům mezi organickou chemií a těmito disciplínami.
Výstupy z učení
Ovládání organické chemie, pochopení struktury a reaktivity organických sloučenin, znalost základů IUPAC názvosloví organických sloučenin a základů stereochemie.

Osnova
 • 1. Co je organická chemie?
  2. Organické struktury
  3. Určení organických struktur
  4. Struktura molekul
  5. Organické reakce
  6. Nukleofilní adice na karbonylové skupině
  7. Delokalizace a konjugace
  8. Kyselost, zásaditost a pKa
  9. Použití organokovových činidel k vytváření vazeb C-C
  10. Nukleofilní substituce na karbonylové skupině
  11. Nukleofilní substituce na C = O se ztrátou karbonylového kyslíku
  12. Rovnováha, rychlosti reakcí a mechanismy
  13. 1H NMR: Protonová nukleární magnetická rezonance
  14. Stereochemie
  15. Nukleofilní substituce na nasyceném uhlíku
  16. Konformační analýza
  17. Eliminační reakce
  18. Přehled spektroskopických metod
  19. Elektrofilní adice na alkeny
  20. Tvorba a reakce enolů a enolátů
  21. Elektrofilní aromatická substituce
  22. Adice na konjugované systémy a nukleofilní aromatická substituce
  23. Chemoselektivita a chránící skupiny
  24. Regioselektivita
  25. Alkylace enolátů
  26. Reakce enolátů s karbonylovými sloučeninami: aldolové a Claisenova reakce
  27. Síra, křemík a fosfor v organické chemii
  28. Retrosyntetická analýza
  29. Aromatické heterocykly 1: reakce
  30. Aromatické heterocykly 2: syntéza
  31. Nasycené heterocykly a stereoselektivita
  32. Stereoselektivita v cyklických molekulách
  33. Diastereoselektivita
  34. Pericyklické reakce 1: cyklizace
  35. Pericyklické reakce 2: sigmatropické a elektrocyklické reakce
  36. Participace, přesmyk a fragmentace
  37. Radikálové reakce
  38. Syntéza a reakce karbenů
  39. Určení reakčních mechanismů
  40. Chemie organokovů
  41. Asymetrická syntéza
  42. Organická chemie v životě
  43. Organická chemie dnes
Literatura
  povinná literatura
 • Jonathan Clayden. Organic Chemistry. Oxford University Press, 2012. ISBN 9780199270293. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Demonstrace
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Zvládnutí základů i pokročilé organické chemie
Konzulatace s vyučujícím
Praktická aplikace poznatků
Předmět je realizován formou samostudia a konzultací s vyučujícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCOC_FAF