FDCZV_FAF Molekulární základy vývoje léčiv

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Středobodem zájmu této disciplíny je léčivo jako konkrétní molekula, jako chemická entita. Pokročilý kurz navazuje na farmaceutickou chemii a rozvíjí ji směrem k výzkumu a vývoji léčiv na molekulární úrovni. Disciplína rekapituluje různé přístupy a metodiky, ať už zcela typické jen pro farmaceutickou chemie (koncepce privilegovaných struktur, drug likeness, farmakogenomika, fragmentová metoda, molekulární docking aj.), nebo převzaté a upravené z jiných, třeba obecnějších oborů (QSAR včetně fyzikálně-chemických parametrů v ní využitelných, kombinatorní chemie). Dotýká se také metod stanovení aktivity biologicky účinných látek in vitro, farmakokinetických systémů (efluxní pumpy aj.) a specifik vývoje veterinárních léčiv. Podrobněji je zde rozebírán vývoj v určitých modelových terapeutických skupinách (silná analgetika jako modelová skupina malých molekul, hematopoetické faktory jako modelová skupina bioléčiv).
Výstupy z učení
Znalost problematiky výzkumu a vývoje léčiv z úhlu pohledu "přes strukturu molekuly" v dohodnutém rozsahu.
Osnova
 • Témata
  1. Úvod do předmětu a jeho koncepce a organizace. Kombinatorní chemie.
  2. Fyzikálně-chemické vlastnosti látek a jejich vliv na aktivitu v organismu
  3. Kvantitativní vztahy mezi strukturou a aktivitou.
  4. Optimalizace fyzikálně-chemických vlastností na základě analogie
  5. Design silných analgetik (Zubáč)
  6. Principy stanovování a vyjadřování aktivity látek působících na receptory a enzymy
  7.Teorie privilegovaných struktur. Chemogenomika.
  8. Fragmentová metoda
  9. Design léčiv s ohledem na metabolismus I. Toxické metabolity.
  10. Design léčiv s ohledem na metabolismus II. Proléčiva a jejich design.
  11. Vývoj specifických veterinárních léčiv
  12. Membránové transportéry a jejich význam pro design léčiv
  13. Efluxní pumpy a jejich význam v designu a vývoji moderních léčiv
  14. Interakce struktury a léčiva na molekulární úrovni <
Literatura
  doporučená literatura
 • Avdeef, A. Absorption and Drug Development. info
 • Fischer, J., Ganellin, C.R. Analogue-based Drug Discovery. ISBN 978-3-572-31257-3. info
 • You, G.F., Morris, M.E. Drug Transporters. ISBN 978-0-471-78491-3. info
 • Pliška, V., Testa, B., van de Waterbeemd, H. Lipophilicity in Drug Action and Toxicology. ISBN 3-527-29383-3. info
 • Hilficker, R. Polymorphism. ISBN 978-3-527-31146-0. info
 • Kerns, E.H., Di, L. Drug-like Properties: Concepts, Structure Design and Methods: from ADME to Toxicity Optimization. 2008. ISBN 978-0-1236-9520-8. info
 • Kubinyi, H. QSAR: Hansch Analysis and Related Approaches. 2008. ISBN 9783527616824. URL info
 • Wermuth, C.G. The Practice of Medicinal Chemistry, 3rd. Edition. 2008. ISBN 978-0-12-374194-3. info
 • Beneš, L., Farsa, O. Farmaceutická chemie. (Farmakochemie). Úvod do studia chemických léčiv. VFU Brno, 2005. ISBN 80-7305-516-3. info
 • Kubinyi H., Müller G. Chemogenomics in Drug Discovery: A Medicinal Chemistry Perspective. 2004. ISBN 9783527603947. info
 • Hartl, J., Palát, K. Farmaceutická chemie I. Karolinum, Praha, 1998. ISBN 80-7184-619-8. info
 • Kuchař M., Rejholec V. Využití kvantitativních vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou. Academia,. Praha, 1987. info
Výukové metody
Samostudium vhodných doporučených zdrojů.
Metody hodnocení
Známkou
Ústní zkouška
Informace učitele
Zvládnutí tématiky v rozsahu dohodnutém mezi zkoušejícím, studentem a jeho školitelem s přihlédnutím k tématice dizertzační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCZV_FAF