FDCSA_FAF Instrumentální metody strukturní analýzy

Farmaceutická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Znalost základů organické chemie, anorganické chemie, fyzikální chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Instrumentální metody strukturní analýzy jsou částí analytické chemie se speciálním zaměřením na metody detekce a identifikace syntetických i přírodních látek. Vzhledem k současně používaným instrumentálním metodám se koncentruje na HPLC a CE techniku, fotometrii, NMR a MS. Cílem je získat přehled o instrumentálních technikách analytické chemie používaných ve farmacii, včetně přípravy vzorku, která je často velmi důležitá.
Výstupy z učení
Specializovaná analytická chemie
Osnova
  • Analytická chemie pro DSP je soustředěna zejména na instrumentální metody analytické detekce nízkomolekulárních látek a jejich identifikaci. Klasické chemické postupy jsou obsaženy s důrazem na přípravu vzorků v rozmanitých matricích. Vzhledem k současně používaným metodám se soustřeďuje na separační techniky HPLC a CE, spektrofotometrii při různých vlnových délkách (UV-vis, IČ), a další detekční a identifikační metody.
    Předmět je realizován formou samostudia a konzultací s vyučujícím, podle specifického zaměření studenta.
Literatura
    doporučená literatura
  • Scoog, Holler, Crouch. Principles of Instrumental Analysis. Cengage Learning, 2006. ISBN 978-0495012016. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Zvládnutí základů analytických technik Konzultace s vyučujícím Praktická aplikace poznatků Předmět je realizován formou samostudia a konzultací s vyučujícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.