AEB_A13c Praxe archeologické exkavace III (Bibracte)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
3 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( PAPVA_45 Terénní praxe III ) && AEB_A13a Praxe exkavace I || AEB_A13b Praxe exkavace II || AEB_A13d Praxe exkavace IV && SOUHLAS
Kurz je součástí povinně volitelného bloku terénních praxí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V reálných podmínkách archeologického výzkumu studenti aplikují své dosavadní znalosti především z oblasti terénní teorie a praxe, geodézie a znalectví hmotné kultury.
Výstupy z učení
Studenti se na praxi na lokalitě Bibracte seznámí s výzkumnou prací v mezinárodním vědeckém prostředí a exkavací stratigraficky složitých terénních situací. Budou schopni se podílet na kresebné a fotografické dokumentaci, geodetickém zaměřování nálezových situací a zpracování výsledků v prostředí GIS. Budou schopni samostatně provádět postexkavační manipulaci se získaným materiálem a jeho primární dokumentaci.
Osnova
 • exkavace a interpretace odkrytých situací
 • - vyplnění terénních formulářů v anglickém/francouzském jazyce, dokumentace odkrytých situací (kresba, foto, zaměření pomocí totální stanice)
 • postexkavační práce:
 • - třídění, mytí a inventarizace materiálu
 • - kresebná dokumentace nálezů, vyplňování formulářů k předmětům; převod do databází
Literatura
  povinná literatura
 • MILO, Peter, Petra GOLÁŇOVÁ, Jiří GRÜNSEISEN, Branislav KOVÁR, Arnaud MEUNIER, Igor MURÍN, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Jan ZEMAN. On the trail of Caesar and Vercingetorix: survey in the Bibracte oppidum, Mont Beuvray (France). Archaeologia Polona, Wroclaw; Warszawa: Zaklad Narodowy Im. Ossolinskich, 2015, roč. 53, č. 1, s. 319-323. ISSN 0066-5924. info
 • ROMERO, Anne-Marie. Bibracte : archéologie d'une ville gauloise. Photo by d'Antoine Maillier. Glux-en-Glenne: BIBRACTE, 2006. 149 s. ISBN 2909668533. info
 • Bibracte : capitale gauloise sur le Mont Beuvray : [guide de visite, site archéologique et musée]. 2. éd. Glux-en-Glenne: Centre archéologique européen du Mont Beuvray, 2003. 52 s. ISBN 2909668320. info
Výukové metody
Zapojení do archeologického výzkumu na oppidu Bibracte v mezinárodním vědeckém prostředí.
Metody hodnocení
Při výzkumu se předpokládá aktivní a samostatná účast při preparaci, dokumentaci a exploataci archeologických nálezových situací, třídění a dokumentaci nálezů.
Informace učitele
Znalost cizích jazyků výhodou. Další literatura: SZABÓ, Dániel. Étapes de l'urbanisation au coeur de l'oppidum de Bibracte : étude du mobilier céramique des fouilles hongroises de l'Îlot des Grandes Forges. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 421 s. ISBN 9789633121221. LEMARCHAND, Fabienne. Bibracte : une ville entre deux mondes. Photo by Antoine Maillier. Glux-en-Glenne: Bibracte EPCC - Centre archéologique européen, 2017. 103 stran. ISBN 9782909668802
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: praktická výuka 3 týdny (terénní praxe).
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: praktická výuka 3 týdny (terénní praxe).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A13c