AJ32058 Analýza diskurzu

Filozofická fakulta
jaro 2024

Předmět se v období jaro 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz poskytuje úvodní přehled čtyř zásadních funkčních přístupů moderní jazykovědy v oblasti analýzy diskurzu: pragmatika, konverzační analýza, kritická analýza diskurzu a multimodální analýza. Pozornost bude věnována jak styčným bodům, tak i specifikům jednotlivých metod a vztahu mezi verbálním a vizuálním módem. Seminární výuka se bude zabývat způsoby, jakými mluvčí konstruují svoji identitu, a strategiemi, které používají k dosažení svých komunikačních cílů. Součástí kurzu bude kvalitativní analýza textů z oblasti spontánního, mediálního a institucionálního diskurzu. Kurz je vyučován v anglickém jazyce.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- chápat hlavní teoretické přístupy k moderní funkční jazykovědě
- analyzovat jazykový materiál pomocí zvoleného přístupu
- propojovat analýzu na mikro-úrovni jazykových jevů s širším společenským kontextem.
Osnova
  • 1.pragmatika, 2. konverzační analýza, 3. kritická analýza diskurzu, 4. multimodální analýza
Literatura
    povinná literatura
  • Gee, James Paul and Michael Handford (2012) The Routledge Handbook of Discourse Analysis. London and New York: Routledge.
  • Culpeper, Jonathan and Michael Haugh (2014) Pragmatics and the English Language. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Locher, Miriam and Sage L. Graham (2010) Interpersonal Pragmatics. Berlin: De Gruyter Mouton.
Výukové metody
práce na seminářích, 4 výukové bloky po 90 minutách, diskuze, analýza materiálu
Metody hodnocení
zkouška/kolokvium, aktivní účast, esej, průběžné úkoly, docházka
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AJ32058